מלגות לדוקטורנטים

מלגות לדוקטורנטים מוצעות על ידי מקורות רבים: המועצה להשכלה גבוהה, מדינת ישראל ומשרדי ממשלה, קרנות אוניברסיטאית וקרנות חיצוניות.

מלגות המועצה להשכלה גבוהה

 

מלגות הות"ת ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים במדעי הרוח

 • המלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח.
 • סכום המלגה 80,000 ש"ח לשנה למשך כשלוש שנים.
 • הזוכים נבחרים על בסיס כלל ארצי של מצויינות אקדמית בכפוף לקריטריונים של הות"ת. ובניהם: פרסומים; השתתפות פעילה בכנסים; פרסים אקדמיים ופונטציאל המועמד להשתלבות בעולם האקדמי.

קול קורא למלגה זו פורסם מדי שנה בחודשים ינואר או פברואר.

תאריך ההגשת המועמדות בשנת תשפ"ג 7/05/2023

פרטי המלגה

 

מלגות הות"ת ע"ש פרופ' נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה

 • המלגה מוענקת על בסיס קרטריונים הכוללים את מיקום ביה"ס התיכון ומקום המגורים המשמעותי בישובים ע"פ רשימה המצורפת כנספח לקול הקורא.
 • גובה המלגה 72,200 ש"ח לשנה למשך כשלוש שנים.
 • המלגה מיועדת לדוקטורנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה או הוגשה לשיפוט.

קול קורא למלגה זו פורסם מדי שנה בחודשים ינואר או פברואר.

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ג 21/5/2023

פרטי המלגה

 

מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית ובני המיעוטים

 • התכנית מיועדת פנייה ללימודי התואר השלישי והקדשת מלוא הזמן ללימודים ולמחקר.
 • גובה המלגה 72,200 ש"ח לשנה למשך כשלוש שנים.
 • המלגה מיועדת לדוקטורנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה שנה לכל היותר טרם הגשת המוועמדות או הוגשה לשיפוט.

קול קורא למלגה זו פורסם מדי שנה בחודשים ינואר או פברואר.

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ג 21/5/2023

פרטי המלגה

 

מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בתחום הכלכלה

 • התכנית מיועדת לעידוד והרחבת המחקר האקדמי בתחום הכלכלה.
 • הזוכים יבחרו על בסיס כלל ארצי של מצויינות אקדמית.
 • גובה המלגה 50,000 ש"ח למשך שנתיים.

קול קורא למלגה זו פורסם מדי שנה.

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ג 10/9/2023

פרטי המלגה

 

מלגות הות"ת לדוקטורנטיות בתחומי ההייטק

 • התכנית מיועדת לעודד נשים להמשיך ללימודים תארים מתקדמים במקצועות ההייטק: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה.
 • התכנית מיועדת לבעלות תואר שני שהגישו הצעת מחקר לדוקטורנט תוך שנתיים ולא מעבר לשנתיים מיום קבלת אישור עבודת התואר השני.
 • התכנית מיועדת לאלו שהצעת המחקר שלהן הוגשה לשיפוט או אושרה שנה לכל היותר טרם הגשת המועמדות.
 • גובה המלגה 72,200 ש"ח לשנה לשלוש שנים.

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ג 9/7/2023

פרטי המלגה

 

מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינת מהאכולוסיה החרדית

 • התכנית מיועדת להביא את הדוקטורנטים המצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית למיצוי יכולתם הלימודית והמחקרית.
 • התכניות מיועדת לבוגרי מוסד חינוך תרבותי חידוי או במסוד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית המצוי בפיקוח של משרד החינוך
 • התכנית מיועד לבעלי תואר שני שהגישו הצעת מחקר לדוקטורט תוך שנתיים וחצי והצעתם אושרה או לסטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט שהצעת המחקר שלהם אושרה.
 • גובה המלגה 72,200 לשנה לשלוש שנים.

קול קורא למלגה זו פורסם מדי שנה בחודשים ינואר או פברואר

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ג 21/5/2023

פרטי המלגה

 

מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים

 • התכנית מיועדת לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי הליבה והמעטפת של מדעי הנתונים להקדיש את מלוא זמנם ללימודי ולמחקר.
 • גובה המלגה 120,000 ש"ח לשנה לשלוש שנים.
 • ניתן להגיש מועמדות באם סיום התואר השני היה עד לפני חמש שנים ממועד הגשת המועמדות.
 • יוגשו כמועמדים דוקטורנטים שלפניהם יתרה של לפחות שלוש שנים עד סיום הדוקטורט.

קול קורא למלגה זו פורסם מדי שנה בחודש מרץ.

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ג 1/6/2023

פרטי המלגה

 

מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה
 

 • התכנית מיועדת לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה לפנות ללימודי התואר השלישי.
 • רשאים להגיש מועמדות תלמידי התואר השלישי אשר ארץ לידתם או ארץ לידת אחד מהוריהם היא אתיופיה ושהצעת המחקר שלהם הוגשה לשיפוט או אושרה (ולא חלפה שנה ממועד אישורה).
 • גובה המלגה 72,200 ש"ח לשנה לשלוש שנים.

קול קורא למלגה זו פורסם מדי שנה בחודשים ינואר או פברואר.

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ג 21/5/2023

פרטי המלגה

 

מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים
 

 • התכנית מיועדת לעודד סטודנטים מצטיינים בתחומי הליבה והמעטפת של מדע וטכנולוגיה קוונטיים לפנות ללימודי תואר השלישי.
 • גובה המלגה 120,000 ש"ח לשנה לשלוש שנים.
 • ניתן להגיש מועמדות באם סיום התואר השני היה עד לפני חמש שנים ממועד הגשת המועמדות.
 • יוגשו כמועמדים דוקטורנטים שלפניהם יתרה של לפחות שלוש שנים עד סיום הדוקטורט, ואשר הגישו את הצעת המחקר.

קול קורא למלגה זו מפורסם מדי שנה.

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ד 9/5/2024

פרטי המלגה

 

מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי החקלאות, מזון/תזונה ושימור המגוון הביולוגי

 

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ד 31/3/2024

פרטי המלגה

 

 

קרנות פנימיות וחיצוניות

 

תכנית הברונית אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט

 • התכנית מבקשת לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית על ידי תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות ובעלות מוטיבציה, אשר עבורן מהווה מלגה זו רכיב משמעותי לסיום התואר.
 • תנאים להגשת מועמדות למלגה: התלמידה התקבלה ללימודי תואר דוקטור לאחר 1.10.2021 והיא בעלת אזרחות ישראלית.
 • תלמידה מצטיינת בעלת מחשבה מקורית ופוטנציאל להוביל בתחומה האקדמי שמייצגת את מגוון הרקעים בחברה הישראלית.
 • לתלמידה רקע בעשייה חברתית ו/או מנהיגות.
 • גובה המלגה 100,000 ש"ח לארבע שנים ומענק נסיעות ומחקר חד פעמי בסך 20,000 ש"ח.

קול קורא למלגה זו פורסם מדי שנה.

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ב 23/06/2022

פרטי המלגה

 

מלגות קרן קלור לדוקטרנטים בתחומי המדעים
 

 • קרן קלור מעניקה מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המדעים: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, מדעי כדור הארץ, כימיה, מדעי החיים, חקלאות, הנדסה וטכנולוגיה.
 • גובה המלגה 100,000 ש"ח לשנה לשלוש שנים ומענק חד פעמי בסך 11,000 $.
 • ניתן להגיש מועמדות באם סיום התואר השני היה עד לפני חמש שנים ממועד הגשת המועמדות.
 • המלגות מיועדות לתלמידים תושבי ישראל, בעלי אזרחות ישראלית, הלומדים לתואר השלישי, בעלי תוארM.Sc.  (אוB.Sc. ללומדים במסלול הישיר לדוקטורט), שהתחילו את לימודי הדוקטור לאחר התאריך 2/10/2022 ואשר הגישו את הצעת המחקר גם אם עדיין לא אושרה. עם זאת, קבלת המלגה מותנית באישור ההצעה.

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ד  20/2/2024

פרטי המלגה

 

מלגות קרן קולטון

 • קרן קולטון מעניקה מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מכלל תחומי הלימוד.
 • גובה המלגה 21,000$ לשנה לשלוש שנים.
 • מלגאים להם ילדים מקבלים תוספת משפחה.

קול קורא למלגה זו מפורסם אחת לשלוש שנים.

מועד צפוי לפרסום קול קורא חדש: מרץ 2024

פרטי המלגה

 

מלגות קרן עזריאלי לדוקטורנטים

 • תכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצויינות אקדמית בקרב תלמידים לתארים מתקדמים.
 • תכנית תחרותית זו מעניקה תמיכה כלכלית שמטרתה לאפשר לתלמידים את פיתוח המחקר בד בבד עם האפשרות לצמוח ולהתפתח כמנהיגים בתחומים.
 • הקבלה לתכנית הינה על בסיס שוויוני של מצוינות אקדמית והישגים אשיים יוצאי דופן אחרים.
 • גובה המלגה 108,000 ש"ח לשנה, לסכום זה מתווסף תקציב מחקר שנקבע בהתאם לתחום הלימודים

למלגה זו מפורסמים מספר קולות קוראים לפי תחומי הלימוד השונים.

תאריך הגשת המועמדות בשנת תשפ"ד 20/2/2024

תכנית עמיתי עזריאלי בתחום המדעים

תכנית עמיתי עזריאלי בתחום החינוך

תכנית עמיתי עזריאלי במדעי החברה

תכנית עמיתי עזריאלי במדעי הרוח והאמנויות

תכנית עמיתי עזריאלי באדריכלות

תקנונים וטפסים:

תקנון הקרן

טופס הגשה (PhD), טופס הגשה (M.A)

טופס ממליץ (PhD), טופס ממליץ (M.A)

התחייבות להגשה עתידית של הצעת המחקר

 

 

מלגות ע"ש איגנאץ בוביס בלימודי יהדות

מלגות הקרן ע"ש איגנאץ בוביס מיועדות לתלמידי מקרא, תלמוד, היסטוריה של עם ישראל, פילוסופיה יהודית, לשון עברית, בלשנות, ספרות עברית,  ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום.

המלגות בהיקף שבין 3,000 – 15,000 ₪ יוענקו לתלמידים מצטיינים לתואר השני או השלישי.

קול קורא למלגה זו פורסם מדי שנה בחודש מרץ או חודש אפריל.

 

פרטי המלגה

 

מלגות ע"ש לואיס ומרטין וויטמן לסטודנטים ערבים
מלגות קרן נויבאוור לדוקטורנטים בני החברה הערבית

מלגות קרן מילנר

מלגות קרן ליבר

 

מלגות משרד המדע

 

מלגות משרד המדע ע"ש אילן רמון

מלגות משרד המדע ע"ש זאב ז'בוטינסקי

 

מלגות משרדי ממשלה ומדינת ישראל

 

מלגות משרד האנרגיה
מלגות המשרד להגנת הסביבה
מלגות אדמס
מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית

מלגות קרן פולקס

מלגות זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך

מלגות האקלים של קק"ל

 

מלגות נוספות

 

מלגת קרן אייסף לדוקטורנטים

פרטי המלגה

מרכז זלמן שזר

פרטי המלגה

Google European Doctoral Fellowship Progarm

פרטי המלגה

Facebook Fellowship Progarm

פרטי המלגה

מלגות עמותת נאמני המחקר החלקאי ושוחריו במרכז וולקני

פרטי המלגה

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>