מלגות לדוקטורנטים

מלגות לדוקטורנטים מוצעות על ידי מקורות רבים: המועצה להשכלה גבוהה, מדינת ישראל ומשרדי ממשלה, קרנות אוניברסיטאית וקרנות חיצוניות.
מלגות המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת)
מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח
מלגות ע"ש נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה
מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מבני המיעוטים
מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל
קרנות פנימיות וחיצוניות
תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט

מלגות ע"ש שרה וד"ר דוד אורגלר לדוקטורנטים בפקולטה למדעי הרוח

קרן המלגות ע"ש איגנאץ בוביס בלימודי יהדות
מלגות ע"ש לואיס ומרטין וויטמן לסטודנטים ערבים
תכנית עמיתי עזריאלי לפקולטות ה"מזרחיות"
תכנית עמיתי עזריאלי בתחום החינוך
תכנית עמיתי עזריאלי במדעי החברה
תכנית עמיתי עזריאלי במדעי הרוח והאמנויות
מלגות קרן קולטון

פרסים

פרס דן דוד
פרס לימודים ע"ש אריה שירום

מלגות משרד המדע

מלגות משרד המדע ע"ש לוי אשכול

מלגות משרד המדע לקידום נשים במדע

מלגות משרד המדע ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים

מלגות ע"ש אילן רמון מטעם משרד המדע

מלגות משרד המדע ע"ש יובל נאמן
מלגות משרד המדע בתחום הביומטריה
מלגות משרד המדע בתחום תחליפי נפט לתחבורה
מלגות משרד המדע בתחום צפרות ובטיחות טיסה
מלגות משרד המדע בנושא הסדרים חברתיים למען קידום נשם בישראל
משרד המדע  - מלגות לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית
מלגות משרד המדע בתחום הגנת הסייבר ומחשוב מתקדם
מלגות משרד המדע בתחום המדע היישומי וההנדסי
משרד המדע - מלגות לתואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה
מלגות משרדי ממשלה ומדינת ישראל
מלגות אדאמס
מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית
מלגות רשות המים
מלגות קרן וולף

מלגות קרייטמן

מלגות קרן פולקס

מענקי נסיעה לחו"ל ע"ש אהרון קציר

מלגות נוספות

מלגות נעמת

מרכז ליאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה

קרו צ'ארלס קלור

מלגות קרן אורי לחקר מחלות מיטוכונדריאליות

מלגות עמיתי קרן אייסף

מלגות אונסקו-לוריאל למען נשים במדע

מלגות דוקטורט בטקסונומיה וסיסטמטיקה

מלגה מקרן WORLDQUANT

המכון למחקרי ביטחון לאומי - תכנית ניובאואר לקידום דוקטורנטים

מרכז זלמן שזר - מלגות ופרסים

The Franz Rosenzweig Minerva Research Center

תכנית הכשרה, מחקר ומלגות בתחום זכויות האדם והיהדות

מלגות מנדל לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך

Google European Doctoral Fellowship Program

מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה

GlobalTrust Research Project

מלגות דוקטורט ופוסט-דוקטורט מטעם חברת "טבע"

מרכז מינרבה למדעי הרוח - מלגות דוקטורט

Facebook Fellowship Program

תכנית משכילות במדעי היהדות

מלגות לשילוב הכשרה בפסיכומטריקה בלימודי דוקטורט

מלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive