מלגות לדוקטורנטים

מלגות לדוקטורנטים מוצעות על ידי מקורות רבים: המועצה להשכלה גבוהה, מדינת ישראל ומשרדי ממשלה, קרנות אוניברסיטאית וקרנות חיצוניות.
מלגות המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת)
מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח
מלגות ע"ש נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה
מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מבני המיעוטים
מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל
מלגות הות"ת לדוקטורנטיות בתחומי ההייטק

מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסיה החרדית

מלגות הות"ת לדוקטורנוטים מצטיינים במדעי הנתונים

קרנות פנימיות וחיצוניות
תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט

מלגות ע"ש שרה וד"ר דוד אורגלר לדוקטורנטים בפקולטה למדעי הרוח

קרן המלגות ע"ש איגנאץ בוביס בלימודי יהדות
מלגות ע"ש לואיס ומרטין וויטמן לסטודנטים ערבים
תכנית עמיתי עזריאלי לפקולטות ה"מזרחיות"
תכנית עמיתי עזריאלי בתחום החינוך
תכנית עמיתי עזריאלי במדעי החברה
תכנית עמיתי עזריאלי במדעי הרוח והאמנויות
קרו צ'ארלס קלור
מלגות קרן קולטון

פרסים

פרס דן דוד

מלגות משרד המדע

מלגות משרד המדע ע"ש לוי אשכול

מלגות משרד המדע ע"ש שולמית אלוני

מלגות משרד המדע ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים

מלגות ע"ש אילן רמון מטעם משרד המדע

מלגות משרד המדע ע"ש יובל נאמן
מלגות משרד המדע בתחום הביומטריה
מלגות משרד המדע בתחום תחליפי נפט לתחבורה
מלגות משרד המדע בתחום צפרות ובטיחות טיסה
מלגות משרד המדע בנושא הסדרים חברתיים למען קידום נשם בישראל
מלגות משרד המדע ע"ש יצחק נבון
מלגות משרד המדע ע"ש זאב ז'בוטינסקי
מלגות משרד המדע ע"ש גולדה מאיר
משרד המדע - מלגות ע"ש מנחם בגין לתואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה
מלגות משרדי ממשלה ומדינת ישראל
מלגות אדמס
מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית
מלגות רשות המים
מלגות קרן וולף

מלגות קרייטמן

מלגות קרן פולקס

מענקי נסיעה לחו"ל ע"ש אהרון קציר

מלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך

מלגות נוספות

מרכז ליאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה

מלגות קרן אורי לחקר מחלות מיטוכונדריאליות

מלגות עמיתי קרן אייסף

מלגה מקרן WORLDQUANT

המכון למחקרי ביטחון לאומי - תכנית ניובאואר לקידום דוקטורנטים

מרכז זלמן שזר - מלגות ופרסים

מלגות מנדל לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך

Google European Doctoral Fellowship Program

GlobalTrust Research Project

Facebook Fellowship Program

תכנית משכילות במדעי היהדות

מלגות המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא זכויות אדם והיהדות

 
 

מלגות נעמת

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive