מדור תלמידי מחקר

תחומי הטיפול של המדור:

 

  • תלמידי התואר השלישי בשלבים שונים של לימודיהם.
  • משתלמים בתר דוקטוריים  - הרשמה, הסדרת הזכויות והענקת המלגה.

 

ריכוז הטיפול בוועדות:

 

  • הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר
  • הוועדה האוניברסיטאית למשתלמים בתר –דוקטוריים.

 

עבודת המדור מתבצעת בשיתוף פעולה עם:

 

  • מזכירות הדוקטורנטים והוועדות היחידתיות לתלמידי מחקר. 
  • מזכירות המלגאים וועדות המלגות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive