לוח ישיבות הסנאט

לוח ישיבות מליאת הסנאט והסנאט בשנה"ל תשע"ט

 

   ישיבה  תאריך עברי           תאריך לועזי  מיקום הערות
1 מליאת סנאט וסנאט ח' בחשון תשע"ט 17.10.2018 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
2 סנאט כ"ט בחשוון תשע"ט 7.11.2018 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
3 סנאט ד' בטבת תשע"ט 12.12.2018 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט בחירת נציגים לוועדת חיפוש לבחירת נציגי ציבור בוועד המנהל
4 סנאט ט"ז בטבת תשע"ט 9.1.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
5 סנאט כ"ט באדר א' תשע"ט 6.3.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
6 סנאט ו' באדר ב' תשע"ט 13.3.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
7 סנאט כ' באדר ב' תשע"ט 27.3.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
8 סנאט כ"ז באדר ב' תשע"ט 3.4.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
9 סנאט ה' בניסן תשע"ט 10.4.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
10 סנאט כ"ד באייר תשע"ט 29.5.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
11 סנאט ב' בסיוון תשע"ט 5.6.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  

 

ישיבות הסנאט ומליאת הסנאט יתקיימו בימי רביעי, בשעה 18:00

 

במידת הצורך ייקבעו מועדים נוספים לישיבות (גם בחודשי הקיץ)

 

שנת הלימודים תיפתח ביום א', ה' בחשון תשע"ט, 14.10.2018

 

חופשת הסמסטר בין התאריכים: 26.2.2019-14.1.2019

 

מושב חבר הנאמנים יתקיים בין התאריכים: 19.5.2019-15.5.2019

 

שנת הלימודים תסתיים ביום ו', י"א בסיוון תשע"ט, 14.6.2019.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive