לוח ישיבות הסנאט

לוח ישיבות מליאת הסנאט והסנאט בשנה"ל תשע"ז

 

   ישיבה  תאריך עברי           תאריך לועזי  מיקום הערות
1 מליאת סנאט וסנאט א' בחשון תשע"ז 2.11.2016 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט בחירת נבחרי מליאת הסנאט לסנאט
2 סנאט ז' בכסלו תשע"ז 7.12.2016 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
3 סנאט י"ג בטבת תשע"ז 11.1.2017 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
4 סנאט י"ז  באדר תשע"ז 15.3.2017 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
5 סנאט כ"ג בניסן תשע"ז 19.4.2017 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
6 סנאט י"ד באייר תשע"ז 10.5.2017 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
7 סנאט כ' בסיון תשע"ז 14.6.2016 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט בחירת נבחרי סנאט לגופים שונים

 

ישיבות הסנאט ומליאת הסנאט יתקיימו בימי רביעי, בשעה 18:00

 

במידת הצורך ייקבעו מועדים נוספים לישיבות (גם בחודשי הקיץ)

 

שנת הלימודים תיפתח ביום א', כ"ח בתשרי תשע"ז, 30.10.2016

 

חופשת הסמסטר בין התאריכים: 12.3.2017-30.1.2017

 

מושב חבר הנאמנים יתקיים בין התאריכים: 21.5.2017-17.5.2017

 

שנת הלימודים תסתיים ביום ה', ה' בתמוז תשע"ז, 29.6.2017

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive