לוח ישיבות הסנאט

לוח ישיבות מליאת הסנאט והסנאט בשנה"ל תש"ף

   ישיבה  תאריך עברי           תאריך לועזי  מיקום הערות
1 מליאת סנאט וסנאט א' בחשון תש"ף 30.10.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
2 סנאט ט"ו בחשון תש"ף 13.11.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
3 סנאט י"ג בכסלו תש"ף 11.12.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
4 סנאט י"ח בטבת תש"ף 15.1.2020 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
5 סנאט כ"ב באדר תש"ף 18.3.2020 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט הישיבה מבוטלת
6 סנאט ז' בניסן תש"ף 1.4.2020 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
7 סנאט י"ב באייר תש"ף 6.5.2019 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
8 מליאת הסנאט י"ח בסיון תש"ף 10.6.22020 אולם ברגר 223 הפקולטה למדעי הרוח - בניין גילמן  
9 סנאט ב' בתמוז תש"ף 24.6.2020 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  

 

ישיבות הסנאט ומליאת הסנאט יתקיימו בימי רביעי, בשעה 18:00

 

שנת הלימודים תיפתח ביום א', כ"ח בתשרי תש"ף, 27.10.2019

חופשת הסמסטר בין התאריכים:  7.3.2020-27.1.2020

מושב חבר הנאמנים יתקיים בין התאריכים: 18.5.2020-13.5.2020

שנת הלימודים תסתיים ביום ו', ד' בתמוז, 26.6.2020

 

במידת הצורך נעדכנכם על שינויים שיחולו במועדים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive