לוח ישיבות הסנאט

לוח ישיבות מליאת הסנאט והסנאט בשנה"ל תשע"ח

 

   ישיבה  תאריך עברי           תאריך לועזי  מיקום הערות
1 מליאת סנאט וסנאט י"ב בחשון תשע"ח 1.11.2017 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
2 סנאט י"ח בכסלו תשע"ח 6.12.2017 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
3 סנאט ט"ז בטבת תשע"ח 3.1.2018 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
4 סנאט כ' באדר תשע"ח 7.3.2018 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט בחירת חברים אקדמיים לחבר הנאמנים
5 סנאט י' באייר תשע"ח 25.4.2018 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
6 סנאט ט' בסיון תשע"ח 23.5.2018 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  
7 סנאט ל' בסיון תשע"ח 13.6.2018 אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום בניין הסנאט  

 

ישיבות הסנאט ומליאת הסנאט יתקיימו בימי רביעי, בשעה 18:00

 

במידת הצורך ייקבעו מועדים נוספים לישיבות (גם בחודשי הקיץ)

 

שנת הלימודים תיפתח ביום א', ב' בחשון תשע"ח, 22.10.2017

 

חופשת הסמסטר בין התאריכים: 3.3.2018-22.1.2018

 

מושב חבר הנאמנים יתקיים בין התאריכים: 6.5.2018-2.5.2018

 

שנת הלימודים תסתיים ביום ו', ב' בתמוז תשע"ח, 15.6.2018.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive