הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות

סטודנטים יקרים,

 

אנא קראו בעיון הנחיות אלה לפני שאתם ניגשים לכתיבתה של העבודה שעליכם להגיש.

 

אוניברסיטת תל-אביב מקפידה מאד על טוהר העבודות. הונאה בעבודה אקדמית עלולה לגרור אחריה עונשים חמורים - החל מפסילת העבודה וכלה בהרחקה ממושכת מלימודים. אנא הקפידו על הכללים המפורטים במסמך הנוכחי ובכל מקרה של ספק היוועצו במורים שלהם מוגשת העבודה. הנהלת האוניברסיטה מאחלת לכם כתיבה של עבודה פורייה ומקורית!

 

 

1. העבודה שתוגש צריכה להיות כולה פרי עבודה אישית שלכם. הנכם אחראים לכל  הכתוב בעבודה - לדיוק, למקוריות, ולאמיתות הנתונים.

 

2. אסור לכלול בעבודה חלקים שנלקחו מעבודה של אחר, או שלא נעשו כולם או מקצתם על ידי כותב/ת העבודה ללא ציון מפורש של המקור, במגבלות המפורטות להלן.

 

3. ציטוט מפרסום כלשהו חייב להיעשות במירכאות או בהבלטה אחרת (למשל: דפוס מוטה, פסקה עם כניסה וכדומה), תוך הפנייה מדויקת למקור שממנו נלקח הציטוט ולמיקומו של הציטוט במקור זה. ההפנייה תעשה בהתאם לכללים המקובלים בתחום הדעת שבו מדובר (כגון בסוגריים לאחר הציטוט, בהערת שוליים או הערת סיום או בכל דרך אחרת המקובלת בתחום). הדברים אמורים גם בציטוט של מילים ספורות או חלקי משפטים, וכן לתרשימים, לוחות, צילומים, קטעי וידאו או אודיו או כל מתכונת אחרת של שימור מידע.

 

4. יש לקבל רשות ממנחה העבודה לגבי כל היעזרות בגורם אחר, מלבד התלמיד/ה מגיש/ת העבודה, לרבות בתחומי מומחיות היקפיים לעבודה, כגון יעוץ סטטיסטי או אחר בתשלום או שלא בתשלום.

 

5. יש לקבל אישור המורים שלהם מוגשת העבודה לצורך שימוש בעבודה אחרת של מגיש/ת העבודה או חלקים ממנה, לרבות נתונים שנאספו לצורך עבודה אחרת זו. הדברים מכוונים לעבודות קודמות כדוגמת עבודות שהוכנו לצורך קורס אחר או הכרה אחרת, עבודות מלימודים קודמים או מקבילים ועוד.

 

6. כאשר כותב/ת העבודה מנסחים במילים שלהם רעיונות המובעים במקורות שנקראו וסוכמו יש לציין מקורות אלה במפורש, בהתאם לכללים המקובלים בתחום הדעת שבו מדובר. 

 

7. חל איסור מוחלט לבקש מאחר, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, להכין את העבודה עבור התלמיד/ה מגיש/ת העבודה. איסור זה חל גם על היעזרות מסוג זה באחר לצורך כתיבת חלק מהעבודה, סיכום מקורות או ספרות, איסוף וניתוח נתונים, או כל מתכונת אחרת של קבלת סיוע בכתיבת העבודה, ללא קבלת רשות כמפורט בסעיף 4 לעיל. 

 

8. למען הסר ספק, ציטוט, העתקה או סיכום ממקורות מבוססי רשת (אינטרנט) כמוהם ככל מקור אחר, וכל הכללים שפורטו לעיל נוגעים גם למקורות אלה.

 

 

enlightened אי עמידה בכללים אלה היא עבירת משמעת על פי כללי האוניברסיטה.  הקפדה על הכללים תבטיח שהעבודה תקדם את יכולת הלימוד שלכם ושהציון יינתן באופן אמיתי על עבודתכם שלכם ולא של זולתכם.

 

לצפייה בסרטון מה זה פלגיאט?

לצפייה בסרטון מה זה פלגיאט? בשפה האנגלית (?"What is "plagiarism)

לצפייה בסרטון מה זה פלגיאט? בשפה הערבית (ما هو الانتحال؟)

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive