קתדרות

מהי קתדרה?

פעילות אקדמית (לרבות מחקר, הוראה ופרסומים) בתחום או במקצוע מדעי מסוים, המיוצג באוניברסיטה, או שברצונה שיהיה מיוצג בה, פעילות שמימונה בא מתרומה מיוחדת, ושהאוניברסיטה החליטה לקשרה בשמו של אדם או מוסד שהיא חפצה ביקרו.

 

דו"ח מופקדי קתדרות 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive