סגל אקדמי

מדור הסגל האקדמי אחראי על מינויים והעלאות בדרגה של הסגל האקדמי, ומטפל בנושאי המינהל האקדמי באוניברסיטה כגון: שבתון, פטור מהוראה, חל"ת, קריטריונים, עבודת חוץ ועוד
מדור הסגל האקדמי אחראי על מינויים והעלאות בדרגה של הסגל האקדמי, ומטפל בנושאי המינהל האקדמי באוניברסיטה כגון: שבתון, פטור מהוראה, חל"ת, קריטריונים, עבודת חוץ ועוד

השתייכות משנית לחברי סגל אקדמי בכיר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive