מלגות ומענקים לעבודות מחקר בתחומים שונים

IUPAC Prize for Young Chemists

Memorial Foundation for Jewish Culture

The Internation Nahum Goldmann Fellowship

The Society for the Scientific Study of Sexsuality

קרן גוטמן למלגות בתורת השטחות

מלגות הביטוח הלאומי

מלגות בתחום הזקנה

מלגה מקרן יוסף ואילזה נויברגר לחקר יהדות גרמניה

Zonta International Amelia Earhart לחקר התעופה

מלגות מטעם הקרן לסוכרת נעורים

מלגות לעבודה בנושא יהדות קרקוב

מלגות קרן Rieger ללימודי סביבה

מלגות ע"ש ענבר עטיה לחקר הטרור

מלגות לחקר תחום המוגבלות השכלית התפתותית

מלגות בין אוניברסיטאיות לחקר המדבר

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום - מענקי מחקר

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום - מלגות לסטודנטים

קרן CHUTICK מלגות לעידוד נשים

זאב ז'בוטינסקי ומורשתו

מלגות מפעל הפיס

מלגות קרן אורי לחקר מחלות מיטוכונדריאליות

קרן ע"ש פרופ' רפאל פרנקל

מימון מחקר בתחום הפסיכוביולוגיה

איגוד האינטרנט הישראלי

קרן רן נאור

קרן דליה גרידינגר ז"ל למלחמה בסרטן

מענקי מחקר לחקר החברה הבדואית והתפתחותה

מלגות מטעם ארגון יוצאי דמשק

יד יצחק בן צבי - מלגות ופרסים

המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות - הגשת הצעות מחקר

מלגות ע"ש סמולר-ויניקוב למחקר סביבתי

תכנית המלגות של הרשות השנייה לעידוד מחקרים בתחום התקשורת

מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי

מענקים לסקרי מגוון ביולוגי

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

Scholarly Research on Problems of Violence and Aggression

מלגות לעבודות מחקר בנושא ניהול פרויקטים

Research in Medical Clowning

מלגות קרן קיבוץ

מענקי מחקר בתחום המזון והתזונה

פרסים לעבודות מחקר בתחום המדיניות החברתית

מלגות דוקטורט ופוסט-דוקטורט בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

קרן דואליס להשקעות חברתיות

מלגות מחקר למחקרים על תל אביב

New Paths to Purpose Project

המרכז הישראלי להעצמת האזרח - מענקי מחקר בנושאים הנוגעים לשיטת המימשל בישראל

תכנית המלגות הבינלאומית של קרן פוזן

מלגות מרכז קומפר לחקר האנטישמיות והגזענות

מלגות קרן ולוולה לעבודות מחקר בתחום המודיעין

Cyber Forum - Cyber Regulation Fellowships

מלגות מחקר ע"ש אדוארדה וד"ר משה ישי

פרסי הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים

מלגות לדוקטורנטים בכלכלה

מלגות דוקטורט ופוסט-דוקטורט בתחום חקר השואה

מלגות ע"ש חקה חופי לעידוד פעילות ציבורית

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive