חברי הסנאט

  • חברי הסנאט
  • משקיפים בסנאט
חברי הסנאט - שנת תשע"ט
קבוצה הרכב הקבוצה דרגה שם משפחה שם פרטי
בעלי תפקידים נשיא פרופ'  קלפטר יוסף
  רקטור פרופ'  עוז ירון
  סגן הרקטור פרופ'  זיסר אייל
  סגן הנשיא למחקר ופיתוח פרופ'  הניס יואב
  דקאנית הסטודנטים פרופ'  מוסט טובה
  דקאן הפק' למדעי הרוח פרופ'  קורי ליאו
  דקאן הפק' לאמנויות פרופ'  סרפר צביקה
  דקאן הפק' למדעי החברה פרופ'  רונן-רוזנבאום תמר
  דקאן הפק' לניהול פרופ'  צבירן משה
  דקאן הפק' למשפטים פרופ' חנס שרון
  דקאן הפק' למדעים מדויקים פרופ' קריבלביץ' מיכאל
  דקאן הפק' להנדסה פרופ'  רוזנוקס יוסי
  דקאן הפק' למדעי החיים פרופ'  עאזם עבד אלסלאם
  דקאן הפק' לרפואה פרופ' גרוסמן אהוד
נציגי הפרופ' החברים הפקולטה לאמנויות פרופ' אבישר אילן
  הפקולטה למדעי החיים פרופ' אוהד ניר
  הפקולטה לניהול פרופ' שטיינהרט יעל
נציגי המרצים הבכירים הפקולטה למדעי הרוח ד"ר סוצקובר טליה
  הפקולטה להנדסה ד"ר עמרני עופר
  הפקולטה לרפואה ד"ר שלומאי אמיר
הפקולטה למדעי הרוח    פרופ' אדנג קמילה
    פרופ' אופנהיימר יוחאי
    פרופ' אלגזי גדי
    פרופ' בונומוביץ שלמה
    פרופ' הורבט זוליה
    פרופ' נעם ורד
    פרופ' פרידמן נעמה
    פרופ' צינמון רחל גלי
    פרופ' קאהן מישל
הפקולטה לאמנויות   פרופ' איתן זוהר
    פרופ' בן-שאול ניצן
הפקולטה למדעי החברה   פרופ' אלון סיגל
  נבחרת הסנאט בוועד המנהל פרופ' וייס-גל עידית
    פרופ' יובל גלית
    פרופ' נאמן צביקה
    פרופ' סנד איתי
    פרופ' שיין יוסי
    פרופ' שפיגלר רן
הפקולטה לניהול    פרופ'  דנציגר שי
    פרופ' הלר דני
    פרופ' לשנו משה
הפקולטה למשפטים   פרופ' בירנהק מיכאל
    פרופ' מרגליות יורם
    פרופ' פישר טליה
    פרופ' קלמנט אלון
הפקולטה למדעים מדויקים   פרופ' גורפין מלכה
    פרופ' ויגלוק ארקדי
    פרופ' וייס ברק
    פרופ' טולדו סיון
    פרופ' כהן יורם
    פרופ' ליפשיץ רון
    פרופ' מעוז דני
    פרופ' מרקו שמואל
    פרופ' סופר אבנר
    פרופ' פיביך גדי
    פרופ' פלדמן מיכל
    פרופ' שור בן-ציון
    פרופ' שלום יהודה
    פרופ' שפירא אסף
    פרופ' בנבנישתי (שפילקה) אמיר
הפקולטה להנדסה   פרופ' בוג אמיר
    פרופ' בן-גל עירד
    פרופ' גולדפרב אילן
    פרופ' מאיר יואכים
    פרופ' מסר-ירון חגית
    פרופ' קרילוב סלבה
    פרופ' קריתי נחום
    פרופ' רייך יורם
הפקולטה למדעי החיים   פרופ' אילן מיכה
    פרופ' גזית אהוד
    פרופ' ססה גואידו
    פרופ' פופקו טל
    פרופ' פנקס-קרמרסקי רונית
    פרופ' קוטלייר אלכסנדר
הפקולטה לרפואה   פרופ' אברהם קרן
    פרופ' בניהו דפנה
    פרופ' ברוש תמר
    פרופ' ברשק-נקאר איריס
    פרופ' גרבר יריב
    פרופ' דסקל נתן
    פרופ' הירשברג אברהם
    פרופ' וייס ארווין
    פרופ' חננשווילי דניאל
  נבחר הסנאט בוועדה המרכזת פרופ' כהן דניאל
    פרופ' לרנר-גבע ליאת
    פרופ' מרום עידית
    פרופ' עיראקי פואד
    פרופ' פיק חיים
    פרופ' קישון-רבין ליאת
    פרופ' שוחט תמר
כלל אוניברסיטאי   פרופ' אבני עדי
    פרופ' גופנא אורי
    פרופ' גושן-גוטשטיין יונתן
    פרופ' נחמיאס רפי
  נבחרת סנאט בוועדה המרכזת פרופ' סלואן מישל
    פרופ' רוזן-צבי ישי
    פרופ' שמילוביץ דורון

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive