חברי הסנאט

  • חברי הסנאט
  • משקיפים בסנאט
חברי הסנאט - שנת תשע"ז
קבוצה הרכב הקבוצה דרגה שם משפחה שם פרטי
בעלי תפקידים נשיא פרופ'  קלפטר יוסף
  רקטור פרופ'  עוז ירון
  סגן הרקטור פרופ'  זיסר אייל
  פרו רקטור פרופ' שי אהרן
  סגן הנשיא למחקר ופיתוח פרופ'  הניס יואב
  דקאנית הסטודנטים פרופ'  מוסט טובה
  דקאן הפק' למדעי הרוח פרופ'  קורי ליאו
  דקאן הפק' לאמנויות פרופ'  סרפר צבי
  דקאן הפק' למדעי החברה פרופ'  רונן-רוזנבאום תמר
  דקאן הפק' לניהול פרופ'  צבירן משה
  דקאן הפק' למשפטים פרופ' חריס רון
  דקאן הפק' למדעים מדויקים פרופ' קריבלביץ' מיכאל
  דקאן הפק' להנדסה פרופ'  רוזנוקס יוסי
  דקאן הפק' למדעי החיים פרופ'  חיימוביץ דני
  דקאן הפק' לרפואה פרופ' גרוסמן אהוד
נציגי הפרופ' החברים הפקולטה למדעי הרוח פרופ' גרינברג רפי
  הפקולטה לרפואה פרופ' גריסרו דן
  הפקולטה להנדסה פרופ' שינוביץ מיקי
נציגי המרצים הבכירים הפקולטה למדעי החברה ד"ר שילה גיא
  הפקולטה למשפטים ד"ר ווזנר שי
  הפקולטה למדעים מדויקים ד"ר יעל רויכמן
הפקולטה למדעי הרוח    פרופ' אדנג קמילה
    פרופ' אלגזי גדי
    פרופ' ארם דורית
    פרופ' הורבט זוליה
    פרופ' לוין איליה
    פרופ' פרידלנדר אלי
    פרופ' צינמון רחל
    פרופ' רביד דורית
    פרופ' רצבי שלום
    פרופ' שחר מאיר
הפקולטה לאמנויות   פרופ' איתן זוהר
    פרופ' בן-שאול ניצן
הפקולטה למדעי החברה   פרופ' אליעז כפיר
    פרופ' בנימיני יעל
    פרופ' גנדל ניל
    פרופ' וינר אינה
    פרופ' ליברמן נירה
    פרופ' סנד איתי
    פרופ' שיין יוסי
הפקולטה לניהול    פרופ'  גנזך יואב
    פרופ' תאני דב
    פרופ'    
הפקולטה למשפטים   פרופ' ברונר ז'וז'ה
    פרופ' ווסטריך אלימלך
    פרופ' פישר טליה
    פרופ' קמר אהוד
הפקולטה למדעים מדויקים   פרופ' אורבך מיכאל
    פרופ' בנימיני יואב
    פרופ' טולדו סיון
    פרופ' כהן-אור דניאל
    פרופ' לוי חנוך
    פרופ' ליפשיץ רון
    פרופ' מילוא טובה
    פרופ' מעוז דן
    פרופ' סוכן ניר
    פרופ' סופר אבנר
    פרופ' פיביך גדי
    פרופ' פרייס קולין
    פרופ' צ'סקיס סרגי
    פרופ' שטיינברג דוד
הפקולטה להנדסה   פרופ' אליעז נועם
    פרופ' בוג אמיר
    פרופ' גפן עמית
  חבר בוועדה הבין-סנאטית פרופ' הימן אודי
    פרופ' מאיר יואכים
    פרופ' מסר-ירון חגית
    פרופ' צור מיכל
    פרופ' קרילוב סלבה
    פרופ' קריתי נחום
הפקולטה למדעי החיים   פרופ' אילי אמיר
    פרופ' בן-ברוך עדית
    פרופ' סגל דני
    פרופ' עאזם עבד אלסלאם
    פרופ' פנקס רונית
    פרופ' פרום הלל
    פרופ' קרונפלד-שור נגה
הפקולטה לרפואה   פרופ' אברהם קרן
    פרופ' אופן דניאל
  נציג הסנאט בוועדה המרכזת פרופ' אטלי ברנרד
    פרופ' אלדר-פינקלמן חגית
    פרופ' אפשטיין יורם
    פרופ' ארצי צבי
    פרופ' ברוש תמר
    פרופ' ברשק-נקאר איריס
    פרופ' גוזס אילנה
    פרופ' דביר זאבי
    פרופ' דסקל נתן
    פרופ' וייס ארווין
    פרופ' ויז'ניצר ארנון
    פרופ' חננשווילי דניאל
    פרופ' כהן דניאל
    פרופ' פלג קובי
    פרופ' קישון-רבין ליאת
כלל אוניברסיטאי   פרופ' בוהק גדעון
    פרופ' בננסון יצחק
    פרופ' גזית אהוד
    פרופ' נאמן צביקה
  נציגת סנאט בוועד המנהל פרופ' נעם ורד
    פרופ' עציון ארז
    פרופ' פריאלניק-קובץ דינה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive