חברי הסנאט

  • חברי הסנאט
  • משקיפים בסנאט
חברי הסנאט - שנת תשע"ח
קבוצה הרכב הקבוצה דרגה שם משפחה שם פרטי
בעלי תפקידים נשיא פרופ'  קלפטר יוסף
  רקטור פרופ'  עוז ירון
  סגן הרקטור פרופ'  זיסר אייל
  סגן הנשיא למחקר ופיתוח פרופ'  הניס יואב
  דקאנית הסטודנטים פרופ'  מוסט טובה
  דקאן הפק' למדעי הרוח פרופ'  קורי ליאו
  דקאן הפק' לאמנויות פרופ'  סרפר צבי
  דקאן הפק' למדעי החברה פרופ'  רונן-רוזנבאום תמר
  דקאן הפק' לניהול פרופ'  צבירן משה
  דקאן הפק' למשפטים פרופ' חריס רון
  דקאן הפק' למדעים מדויקים פרופ' קריבלביץ' מיכאל
  דקאן הפק' להנדסה פרופ'  רוזנוקס יוסי
  דקאן הפק' למדעי החיים פרופ'  חיימוביץ דני
  דקאן הפק' לרפואה פרופ' גרוסמן אהוד
נציגי הפרופ' החברים הפקולטה למשפטים פרופ' בנבג'י יצחק
  הפקולטה למדעי החברה פרופ' גינזבורג קרני
  הפקולטה למדעים מדויקים פרופ' היטנר יפתח
נציגי המרצים הבכירים הפקולטה למדעי החיים ד"ר פראג גלי
  הפקולטה לאמנויות ד"ר צ'ולקמן תמר
  הפקולטה לניהול ד"ר    
הפקולטה למדעי הרוח    פרופ' אדנג קמילה
    פרופ' אלגזי גדי
    פרופ' ארם דורית
    פרופ' בונומוביץ שלמה
    פרופ' הורבט זוליה
    פרופ' וינטראוב רות
    פרופ' פרידלנדר אלי
  נבחרת הסנאט בוועד המנהל פרופ' צינמון רחל
    פרופ' רביד דורית
    פרופ' פוליאק מאירה
הפקולטה לאמנויות   פרופ' איתן זוהר
    פרופ' בן-שאול ניצן
הפקולטה למדעי החברה   פרופ' אליעז כפיר
  נבחרת הסנאט בוועד המנהל פרופ' בנימיני יעל
    פרופ' גנדל ניל
    פרופ' וייס-גל עידית
    פרופ' יובל גלית
    פרופ' סנד איתי
    פרופ' שיין יוסי
הפקולטה לניהול    פרופ'  גנזך יואב
    פרופ' תאני דב
    פרופ'    
הפקולטה למשפטים   פרופ' ברונר ז'וז'ה
    פרופ' בירנהק מיכאל
    פרופ' ווסטריך אלימלך
    פרופ' פישר טליה
הפקולטה למדעים מדויקים   פרופ' אורבך מיכאל
    פרופ' טולדו סיון
    פרופ' כהן יורם
    פרופ' כהן-אור דניאל
    פרופ' לוי חנוך
    פרופ' ליפשיץ רון
    פרופ' מילוא טובה
    פרופ' מעוז דן
    פרופ' סוכן ניר
    פרופ' סופר אבנר
    פרופ' פיביך גדי
    פרופ' פרייס קולין
    פרופ' צ'סקיס סרגי
    פרופ' שטיינברג דוד
    פרופ' שלום יהודה
הפקולטה להנדסה נבחר הסנאט בוועדה המרכזת פרופ' אליעז נועם
    פרופ' בוג אמיר
    פרופ' גפן עמית
  חבר בוועדה הבין-סנאטית פרופ' הימן אודי
    פרופ' מאיר יואכים
    פרופ' מסר-ירון חגית
    פרופ' צור מיכל
    פרופ' קרילוב סלבה
    פרופ' קריתי נחום
הפקולטה למדעי החיים   פרופ' אילי אמיר
    פרופ' בן-ברוך עדית
    פרופ' ילובסקי שאול
    פרופ' סגל דני
    פרופ' עאזם עבד אלסלאם
    פרופ' פנקס-קרמרסקי רונית
    פרופ' קרונפלד-שור נגה
הפקולטה לרפואה   פרופ' אברהם קרן
    פרופ' אטלי ברנרד
    פרופ' אלדר-פינקלמן חגית
    פרופ' ארצי צבי
    פרופ' ברוש תמר
    פרופ' ברשק-נקאר איריס
    פרופ' דסקל נתן
    פרופ' הירשברג אברהם
    פרופ' וייס ארווין
    פרופ' חננשווילי דניאל
  נבחר הסנאט בוועדה המרכזת פרופ' כהן דניאל
    פרופ' לרנר-גבע ליאת
    פרופ' מרום עידית
    פרופ' עיראקי פואד
    פרופ' קישון-רבין ליאת
    פרופ' שוחט תמר
    פרופ'    
כלל אוניברסיטאי   פרופ' בננסון יצחק
    פרופ' גזית אהוד
    פרופ' נאמן צביקה
    פרופ' נעם ורד
  נציגת סנאט בוועדה המרכזת פרופ' סלואן מישל
    פרופ' עציון ארז
    פרופ' פריאלניק-קובץ דינה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive