המזכירות האקדמית

המזכירות האקדמית היא הגוף המסייע לרקטור ליישם את מדיניותו ואת החלטות הסנאט והוועדות האוניברסיטאיות

בניין הסנאט ע"ש ג'ורג' וייז - מקום מושבה של המזכירות האקדמית
בניין הסנאט ע"ש ג'ורג' ס. וייז - מקום מושבה של המזכירות האקדמית

תחומי העיסוק המרכזיים של המזכירות האקדמית

 

  • מזכירות כללית: גיבוש נהלים וכללים אקדמיים וטיפול בעדכונם ובשינויים, טיפול בנושאים אקדמיים ומנהליים שלא מצאו את פתרונם במסגרת הטיפול ביחידות, טיפול בבעיות חריגות של תלמידים מבחינה אקדמית ומנהלית, ועדות משמעת לאנשי סגל ולסטודנטים וטיפול בתעודות, לרבות העתקים ותרגומים לאנגלית.
  • מדור הסנאט: ריכוז הוועדות האקדמיות של הסנאט
  • מדור הסגל האקדמי: מינויים והעלאות בדרגה של הסגל האקדמי; טיפול בנושאי המינהל האקדמי באוניברסיטה כגון: שבתון/ פטור מהוראה/חל"ת, קריטריונים, עבודת חוץ ועוד
  • מדור תלמידי מחקר: טיפול בתלמידי מחקר, במשתלמי בתר-דוקטור ובמלגות קיום לתארים מתקדמים
  • מדור קרנות ומלגות: טיפול בקרנות ובמלגות חיצוניות

 

שרון פלדמן
המזכירה האקדמית
טל' 03-6408770 | דוא"ל sharonf@tauex.tau.ac.il

יניב אברמסון
סגן המזכירה האקדמית
טל' 03-6408458 | דוא"ל yaniva@tauex.tau.ac.il

עו"ד ירון זהבי
קובל לענייני משמעת
טל 03-6406758 | דוא"ל yaronze@tauex.tau.ac.il

בר פלק
רכזת רשויות השיפוט ורכזת תעודות
טל' 03-6408876 | דוא"ל barfl@tauex.tau.ac.il

עדנה רוטר
מזכירת המחלקה ואחראית על הטיפול בהעתקים ובתרגומים של התעודות
טל' 03-6405620 | דוא"ל ednar@tauex.tau.ac.il

 

משרד המזכירות האקדמית נמצא בבניין הסנאט, קומה 2, חדר 212, טלפון 03-6408770.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive