מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית

המועד האחרון להעברת טופסי הבקשה ישירות ללשכת נשיא המדינה בירושלים הוא יום ראשון, 6 בינואר 2019.

לשכת נשיא המדינה ממשיכה להפעיל  קרן לקידום מצוינות וחדשנות מדעית.

 

ב-2019 יוענקו עד 12 מלגות קיום, בכל הארץ, בסכום של 150,000 ₪ כל אחת, לדוקטורנטים מצטיינים שעבודותיהם עוסקות ב –

"70 שעות עצמאות: תודעת ריבונות, חזון השלום - תהליכי בנייה מדיניים, בטחוניים, כלכליים של המדינה והחברה בישראל".

 

המלגות מיועדות לדוקטורנטים שסיימו את לימודי התואר השני בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ולתלמידים במסלול הישיר לדוקטורט, אשר תכנית המחקר לדוקטורט אושרה על ידי רשויות האוניברסיטה לא יותר משנה טרם הגשת המועמדות למלגה זו.

 

המלגה תוענק במשך 3 שנים או במשך כל תקופת עריכת המחקר עד מועד הגשת העבודה לשיפוט – המוקדם מבין השניים.

 

המידע מפורסם גם באתר האינטרנט של לשכת נשיא המדינה: http://www.president.gov.il/About/Pages/Scholarships.aspx.

 

בסעיף 5 בתקנון מפורטים כל המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות.

מילוי נספח ג' ייעשה באמצעות מדור קרנות ומלגות. מי שמתעתד להגיש את מועמדותו למלגה זו מתבקש לפנות אלינו במייל לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il

עד 3 בינואר 2019 כדי שנכין עבורו את נספח ג' חתום על ידי מורשה חתימה של האוניברסיטה.

 

המועד האחרון להעברת טופסי הבקשה ישירות ללשכת נשיא המדינה בירושלים הוא יום ראשון, 6 בינואר 2019.

 

מצ"ב טפסים: טופס בקשה, התחייבות המועמד, התחייבות המוסד

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive