קרנות ומלגות

מדור קרנות ומלגות במזכירות האקדמית מרכז ומפרסם מידע אודות מלגות, מענקים ופרסים המיועדים לאוכלוסיות שונות של סטודנטים (לכל התארים) וחברי סגל, כמו גם לסטודנטים וחברי סגל מחו"ל
מדור קרנות ומלגות במזכירות האקדמית מרכז ומפרסם מידע אודות מלגות, מענקים ופרסים המיועדים לאוכלוסיות שונות של סטודנטים (לכל התארים) וחברי סגל, כמו גם לסטודנטים וחברי סגל מחו"ל
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive