מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים

מלגות המועצה להשכלה גבוהה לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים נועדו לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים להקדיש את מלוא זמנם ועיסוקים ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי הדוקטורט. בטווח הארוך מיועד התכנית להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים בתחום זה.

במסגרת התכנית תעניק הות"ת מדי שנה עד 10 מלגות תלת- שנתיות. האוניברסיטה רשאית להמליץ על חמישה מועמדים למלגה זו.

סכום המלגה הוא 120,000 ₪ לשנה למשך שלוש שנים: 60,000 ₪ הקצבת הות"ת ועוד 60,000₪ נוספים במימון היחידה/המנחה.

לא ניתן לקבל במקביל למלגה זו מלגה נוספת שמקורה בתקצוב ציבורי.

המועמדים נדרשים לעמוד בדרישות תקנון הות"ת:

 1. ניתן להגיש מועמדות באם סיום לימודי התואר השני היה עד לפני חמש שנים ממועד הגשת המועמדות.
 2. יוגשו כמועמדים דוקטורנטים (במסלול הרגיל או הישיר) שלפניהם יתרה של לפחות 3 שנים עד סיום לימודי הדוקטורט. אישור הצעת המחקר (מעבר לשלב ב') חייב להתבצע תוך שנה לכל היותר מתאריך הגשת המועמדות. 
 3. יוגשו כמועמדים סטודנטים מצטיינים בתחומי הליבה והמעטפת של מדעי הנתונים כפי שהוגדרו על ידי ועדת ההיגוי של ות"ת והמפורטים בתקנון הות"ת.

המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:

 1. לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר תוך ארבע שנים ממועד הזכייה במלגה.
 2. לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עבודה כ"עוזר הוראה" באוניברסיטה ועבודות אחרות בהיקף שלא יעלה על 8 שעות עבודה שבועיות ובתנאי שהעבודה רלוונטית לתחום הלימודים/מחקר ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר.
 3.  לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר. בכל מקרה לא ניתן יהיה להקפיא את המלגה ליותר משנה אחת.
  יצוין כי האמור בסעיף זה הינו בכפוף לסעיף 11 בכללי המועצה להשכלה גבוהה (התאמות מיוחדות).

 

להלן המסמכים הנדרשים:

 1. טופס הבקשה.
 2. קורות חיים
 3. גיליון ציוני התואר השני ובכלל זה ציון הגמר וציון עבודת התזה.
 4. פירוט על פרסומים אקדמיים, במידה וישנם, השתתפות בכנסים, זכייה בפרסים אקדמיים או כל מידע רלוונטי אחר.
 5. מכתב אישי מן המועמד לחברי הוועדה בו הוא מתבקש לכתוב בסגנון חופשי (ולא פורמאלי) על הרקע האישי והמקצועי בתחום מדעי הנתונים. מכתב זה יכול לכלול פירוט אודות מקומות לימודים, מקומות עבודה, מה הוביל לבחירה במסלול הלימודים ובמחקר שמתבצע על ידו, מהו הרקע המקצועי במדעי הנתונים וכיצד הוא רואה את תחום המחקר שלו ואת תחום מדעי הנתונים בהווה ובעתיד. מכתב זה יהיה בשפה העברית באורך של עמוד אחד לכל היותר.
 6. שלושה מכתבי המלצה (אחד מהם מהמנחה)
 7. תקציר בסגנון אבסטרקט של המחקר באורך של עד 200 מילים בשפה האנגלית.
 8. תקציר תכנית המחקר לדוקטורט באורך של עד 3 עמודים בשפה האנגלית (לא כולל ביבליוגרפיה. במידה וצורפו איורים/גרפים עליהם להיכנס למסגרת שלושת העמודים ביחד עם מקרא נלווה).
 9. אישור היחידה/מנחה להשתתפות במימון המלגה בסך 60,000 ₪ לשנה.

                                        

את כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד ליום שלישי, 18 במאי, 2021 וכן את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת danaav@tauex.tau.ac.il.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive