מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל – תש"פ-תשפ"א

 

המועצה להשכלה גבוהה ממשיכה להעניק מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל ע"ש גד בונה ז"ל, מיכה גלעד ז"ל, בארי חזק ז"ל ועמוס מילר ז"ל –  עובדי אגף התקציבים במשרד האוצר שנפלו במלחמת יום הכיפורים.

 

מטרות התכנית:

  • עידוד והרחבת המחקר האקדמי על כלכלת ישראל – הן בתחומי המאקרו והן בתחומי המיקרו.
  • עידוד מחקרים כלכליים תומכי החלטה בסוגיות ליבה בהן עוסק משרד האוצר על אגפיו השונים.
  • מתן אפשרות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ויצירת תנאים לסיום מוצלח של לימודי הדוקטורט.

 

על פי התקנון תעניק הות"ת, מדי שנה, עד 4 מלגות דו-שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל.

כל אוניברסיטה רשאית להגיש עד 4 מועמדים, ולפחות מחציתם נשים.

הזוכים ייבחרו על בסיס כלל-ארצי (ולא מוסדי) של מצוינות אקדמית בכפוף לקריטריונים שייקבעו על ידי ועדה מטעם הות"ת שתופקד על בחירת הזוכים.

 

כל מלגה היא בסכום של  50,000 ₪ לשנה במשך שנתיים.

 

המלגות מיועדות לדוקטורנטים בתחומי כלכלת ישראל או תחום אחר בכלכלה שיש לו השלכות ישירות לגבי המשק הישראלי. מועמד שתכנית המחקר שלו אינה עוסקת ב"כלכלת ישראל" במישרין, יסביר במסגרת בקשת המלגה את הרלוונטיות של מחקרו לבעיות המשק הישראלי. המועמדים יהיו סטודנטים שהצעת המחקר שלהם כבר אושרה או הוגשה לאישור (במקרה זה אישור הצעת המחקר בהמשך ישמש כתנאי לקבלת המלגה).

 

מקבלי המלגה והאוניברסיטה מתחייבים לעמוד בתנאי התקנון כמפורט בסעיף 2 ד'.

 

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים שלהלן:

 

 טופס הבקשה של הות"ת (מודפס).

  1.  קורות חיים, כולל ציוני סיום התואר הראשון והשני וציון עבודת הגמר (לציין אם התארים הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה, פרסים וכד') ורשימת פרסומים (אם יש).
  2.  גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני.
  3.  תקציר הצעת המחקר (עד 8 עמודים).
  4.  שני מכתבי המלצה: אחד מהמנחה של עבודת הדוקטורט ורצוי מכתב המלצה נוסף ממי שמכיר היטב את עבודת הדוקטורט של המועמד למלגה זו. בהמלצה יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו, חדשנותו ותרומתו הצפויה לתחום, תוך התייחסות להישגים האקדמיים של המועמד.
  5.  אישור ממדור תלמידי מחקר על קבלה כדוקטורנט שלב ב' או אישור על הגשת הצעת המחקר לוועדת תלמידי מחקר יחידתית.
  6.  כתב התחייבות חתום בידי המועמד (עותק אחד).
  7.     טופס בקשה פנימי (עותק אחד).

 

ראשי היחידות הנוגעים בדבר מתבקשים להעביר את תיקי המועמדים המומלצים ב-6 עותקים (כל עותק בשקית ניילון נפרדת) עד יום חמישי, 5 בספטמבר 2019.

 

כתובת להגשת הבקשות:  מדור קרנות ומלגות, המזכירות האקדמית, בניין הסנאט,

חדר 221, טל: 6409670 -  03.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive