מדור הסנאט

מדור הסנאט

מליאת הסנאט והסנאט הם הרשויות האקדמיות הגבוהות של האוניברסיטה, והחלטותיהם מחייבות את כל הגופים האקדמיים של האוניברסיטה. הסנאט ומליאתו פועלים על פי עיקרון החופש האקדמי, במסגרת חוקת האוניברסיטה, כדי לקדם את ההוראה והמחקר ולשמור על רמתם.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive