סנאט האוניברסיטה

מליאת הסנאט והסנאט הם הרשויות האקדמיות הגבוהות של האוניברסיטה, והחלטותיהם מחייבות את כל הגופים האקדמיים של האוניברסיטה. הסנאט ומליאתו פועלים על פי עיקרון החופש האקדמי, במסגרת חוקת האוניברסיטה, כדי לקדם את ההוראה והמחקר ולשמור על רמתם.

 

מליאת הסנאט

במליאת הסנאט חברים הרקטור (בתפקיד היו"ר), נשיא האוניברסיטה, כל הפרופסורים מן המניין במסלול המינויים הרגיל באוניברסיטה, וכן נציגים של הפרופסורים החברים, המרצים הבכירים, המרצים והסגל הזוטר. המליאה מתכנסת לישיבות פעם או פעמיים בשנה, ובהן היא בוחרת את נציגיה לסנאט, מקבלת דיווחים מהנשיא, מהרקטור, מבעלי תפקידים בכירים באוניברסיטה ועוד.

 

הסנאט

הסנאט מורכב מ-100 חברים: הרקטור (בתפקיד היו"ר), נשיא האוניברסיטה, חברים מתוקף תפקידם, פרופסורים מן המניין המייצגים את כל הפקולטות, וכן נציגים של הפרופסורים החברים ושל המרצים הבכירים.

 

מסמכויות הסנאט:

 

  • פיקוח אקדמי על פעילות כל הגופים המתאימים באוניברסיטה כגון פקולטות, חוגים, מכונים, מרכזים, ספריות ומעבדות
  • להציע לוועד המנהל ולתת אישור אקדמי להקמת גופים אקדמיים חדשים, לשינוי מבנה או לסגירת גופים אקדמיים קיימים
  • לקבוע או לשנות מגמות ומסלולי לימוד לתארים אקדמיים
  • לקבוע תכניות הוראה ומחקר, שיטות הוראה ולימוד וכללים לקבלת תלמידים

 

הסנאט מתכנס בדרך כלל אחת לחודש במהלך השנה האקדמית. הוא פועל באמצעות ועדות ומערכות קבע, בהן: ועדה מרכזת, ועדת מינויים, ועדה לתכנון אקדמי, ועדות לתואר ראשון, לתואר שני ולתלמידי מחקר, ועדה לענייני קבלה, מערכת משמעת לסטודנטים, מערכת לבירור ולשיפוט לחברי סגל אקדמי ועוד. הסנאט רשאי להקים ועדות קבע נוספות וועדות אד-הוק.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive