מלגות ות"ת לדוקטורנטיות ודוקטורנטים מאוכלוסיות הגיוון ומהפריפריה החברתית כלכלית

תכנית מלגות הות"ת לאוכלוסיות הגיוון ולפריפריה החברתית כלכלית מיועדת לתמוך ולעודד סטודנטים וסטודנטיות מאוכלוסיות הגיוון (בני החברה הערבית, בני החברה החרדית ויוצאי אתיופיה) וכן סטודנטים וסטודנטיות מהפריפריה החברתית- כלכלית, לפנות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל המתוקצבות על ידי ות"ת, ולהרחיב בטווח הארוך את מספר  חברות וחברי הסגל האקדמי מאוכלוסיות אלה במדינת ישראל.

הות"ת תעניק, מדי שנה, עד 37 מלגות תלת שנתיות לדוקטורנטיות ודוקטורנטים מצטיינים בכלל המוסדות האקדמיים  ובחלוקה הבאה:

 

אוכלוסייה

מספר מלגות לכלל המוסדות

מספר מועמדות ומועמדים מטעם האוניברסיטה

בני החברה הערבית

13

5

בני החברה החרדית

5

3

יוצאי אתיופיה

2

2

הפריפריה החברתית – כלכלית (מלגת "לבציון")

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנוסף תעניק הות"ת 12 מלגות "סל תחרותי" – בהן יוכלו לזכות מועמדות ומועמדים מכל 4 האוכלוסיות על בסיס הצטיינות אקדמית.

דוקטורנטיות ודוקטורנטים יוכלו לשייך את עצמם בעת הגשת המועמדות לקבוצה אחת מבין 4 קבוצות האוכלוסייה. 

 

גובה המלגה:

גובה המלגה עומד על 72,200 ₪ לשנה במשך שלוש שנים: 52,000 ₪ הקצבת הות"ת ועוד 20,000 ₪ במימון היחידה/מנחה כמלגה והוצאות מחקר.

 

תנאים כללים להגשת המועמדות:

 

 1. בעל/ת אזרחות ישראלית או בעל/ת מעמד של "תושב/ת קבע".
 2. סיימו את לימודי התואר השני עד חמש שנים קודם להגשת המועמדות למלגה.
 3. סטודנטיות וסטודנטים במסלול ישיר לדוקטורט.
 4. יתרה של לפחות שלוש שנים בלימודי הדוקטורט.
 5. ניתן להגיש מועמדות גם עם הצעת המחקר טרם אושרה, בצירוף אישור מהמנחה והתחייבות לעדכון הות"ת על אישור ההצעה עד שנה ממועד הזכייה.

 

תנאים להגשת מועמדות לאוכלוסיות השונות:

 

אוכלוסיית המלגה

תנאים להגשת מועמדות

בנות ובני החברה הערבית

בנות ובני החברה הערבית

בנות ובני החברה החרדית

בנים: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, תשס"ח-2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

בנות: התלמידה למדה מכתה ט' עד י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

יוצאות ויוצאי אתיופיה

המלגה מיועדת לאלו שארץ לידתם או ארץ לידת אחד מהוריהם היא אתיופיה.

הפריפריה החברתית – כלכלית (מלגת "לבציון")

מועמדות ומועמדים שעומדים בלפחות אחד משני הקריטריונים הבאים:

 1. למד/ה באחת מהחטיבות העליונות המופיעות ברשימה העדכנית של "פריפריה חברתית – כלכלית" שהוכנה על ידי המדען הראשי של משרד החינוך.
 2. מקום המגורים במהלך רוב 12 שנות לימוד, בדגש של שלוש שנות תיכון, היה באחד מהישובים המוגדרים כ"פריפריה חברתית – כלכלית", בהתאם לרשימה העדכנית שהוכנה על ידי הלמ"ס.

מועמדות ומועמדים שאינם עומדים בשני הקריטריונים גם יחד יוכלו להגיש בקשה חריגה לקבלת המלגה באמצעות מכתב קצר המנמק זאת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התחייבות הזוכים:

א.  לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר תוך ארבע שנים ממועד הזכייה במלגה.

ב.  המלגאיות  והמלגאים יכולים לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות (כולל כעוזרי הוראה, בהוראה ועבודות אחרות) בהיקף שלא יעלה על 8 שעות עבודה שבועיות, ובתנאי שהעבודה רלוונטית לתחום  הלימודים או המחקר ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר.

ג.  לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של שישה חודשים או יותר.

ד.  להגיש לות"ת דיווח שנתי כפי שמפורט בתקנון המלגה.

 

המסמכים הנדרשים להגשה:

 1. טופס בקשה פנימי
 2. טופס בקשה (מודפס)
 3. קורות חיים
 4. מכתב אישי
 5. גיליונות ציונים לתארים ראשון, שני ושלישי
 6. תקציר עבודת התזה (במסלול הישיר – תקציר השיגים במחקר)
 7. רשימת פרסומים
 8. תכנית המחקר לדוקטורט
 9. שלושה מכתבי המלצה, אחד מהם מהמנחה
 10. פירוט מלא אודות מקורות מימון נוספים.
 11. כתב התחייבות חתום בידי המועמד/ת
 12. אישור ראש/ת ביה"ס להשתתפות במימון המלגה בסך 20,000 ₪ לשנה.

 

נא לקרוא בעיון את תקנון המלגה המצ"ב ובכללו פירוט המסמכים הנדרשים להגשה.

 

את תיקי המועמדים המומלצים בצירוף כל המסמכים הנדרשים נא להעביר למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד יום שלישי, 28 במאי 2024.

 

בנוסף,  נא לשלוח קובץ PDF  המכיל את כל מסמכי ההגשה אל shlomita@tauex.tau.ac.il.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>