מלגות הות"ת ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה

מלגות  המועצה להשכלה גבוהה ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים מיועדות לבעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי הפריפריה. מטרות התכנית לעודד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי תוך עידוד המצוינות האקדמית, לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ולעודד אותם להשתלב בעתיד בסגל האקדמי במדינת ישראל.

 

מועמד ייחשב לסטודנט מהפריפריה אם הוא עומד באחד הקריטריונים האלה:

  1. למד באחת החטיבות העליונות המופיעות בנספח המצורף.
  2. התגורר במהלך רוב 12 שנות הלימוד בבית ספר, בדגש על 3 שנות בי"ס תיכון, באחד היישובים המופיעים בנספח המצורף.
  3. מועמד שאינו עומד בקריטריונים 1 או 2 לעיל, אך יש לו נימוקים משכנעים שאכן התחנך בפריפריה החברתית-כלכלית של המדינה, יוכל להגיש את מועמדותו בצירוף מכתב קצר המנמק זאת.

 

תינתן עדיפות למועמדים שעומדים בשני הקריטריונים גם יחד ל"פריפריה": מועמדים שגרו ברוב שנות התיכון בישוב המוגדר כ"פריפריה " וגם למדו בבית-ספר תיכון המוגדר כ"פריפריה".

מדי שנה ייבחרו עד 10 מלגאים על ידי ועדה מיוחדת שימנה יו"ר הות"ת. בחירת הזוכים תיעשה על בסיס כלל-ארצי (ולא מוסדי) לפי קריטריונים של מצוינות אקדמית. אם המועמד יזכה במלגה זו ובמלגה משמעותית נוספת, יהיה עליו לוותר על אחת המלגות (אין כפל מלגות).

סכום המלגה הוא 72,200 ₪ לשנה למשך שלוש שנים: 52,200 ₪ הקצבת הות"ת ועוד 20,000 ₪ נוספים במימון הפקולטה/היחידה/המנחה כתוספת למלגה, ולכיסוי הוצאות מחקר.

דוקטורנטים שהגישו מועמדות למלגה זו במחזורים קודמים ומועמדותם הוגשה לות"ת (אחרי שלב המיון האוניברסיטאי) אינם יכולים להגיש מועמדות שנית. בנוסף, על פי כללי ות"ת, לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית מלגות אחת של ות"ת בו זמנית בשנה נתונה.

נא תשומת לבכם כי כל תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או בעלי מעמד של "תושב קבע".

 

תנאים כלליים לבחירת מועמדים

1.       בעל תואר שני ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל, אשר התקבל ללימודי דוקטורט תוך לא יותר  משלוש שנים מקבלת התואר, או שהתקבל למסלול ישיר לדוקטורט.

2.       הצעת המחקר אושרה על ידי מוסדות האוניברסיטה (או אושרה על ידי המנחה והוגשה לשיפוט).

3.         סטודנט מצטיין בעל רקע סוציו-אקונומי נמוך שגדל בפריפריה או למד בבית ספר תיכון בפריפריה.                   

4.         המלגאי מתחייב כלפי האוניברסיטה:

            א.      לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר תוך ארבע שנים ממועד זכייתו במלגה.

           ב.       לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה בהיקף שלא יעלה על 8 שעות הוראה שבועיות, ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט.

           ג.       לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של שישה חודשים או יותר. האוניברסיטה לא תאשר הפסקה  של יותר משנה אחת.

5.        האוניברסיטה מתחייבת כלפי הות"ת:

           א.        לא להעסיק את המלגאי על חשבון המלגה.

           ב.        להעמיד לרשות המלגאי את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשר ניצול אופטימלי של שנות המחקר.

 

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים האלה:

1.         טופס הבקשה (מודפס).

2.       קורות חיים (לפרט את התארים ולציין אם הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה, ולציין פרסים) וכן רשימת פרסומים (אם יש).

3.         תעודת סיום של ביה"ס התיכון.

4.         גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני (ובכלל זה ציוני הגמר וציון עבודת התזה).

5.       תקציר עבודת המוסמך; מועמדים שהתקבלו למסלול ישיר לדוקטורט יגישו תקציר הישגיהם במחקר (2-1 עמודים).

6.       תקציר הצעת המחקר לדוקטורט (5-3 עמודים) בין שאושרה על ידי מוסדות האוניברסיטה ובין שאושרה רק על ידי המנחה.

7.       שלושה מכתבי המלצה מאת: (א) המנחה לתואר שני; (ב) המנחה לדוקטורט; (ג) חבר סגל אקדמי המכיר את המועמד ואת המחקר. בהמלצה יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו וחדשנותו, וכמו כן להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד ולמצבו הכלכלי.  חתימה של הממליץ הכרחית.

8.         מכתב קצר שבו יפרט המועמד את מצבו הסוציו-אקונומי.

9.         טופס פנימי.

10.        כתב התחייבות חתום בידי המועמד.

11.     אישורים ממדור תלמידי מחקר על קבלה ללימודי דוקטורט ועל קבלה לשלב ב' בדוקטורט – אם כבר יש.

12.     אישור דקאן/בי"ס/חוג/מנחה להשתתפות במימון המלגה בסך 20,000 ₪ לשנה.

 

את כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד יום ראשון, 18 באפריל 2021, וכן את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive