הגורמים המטפלים במלגאים

 

התקשרות

תאור הטיפול

הגורם

רשימת אנשי הקשר ביחידות>>

ריכוז הטיפול במלגאי היחידה

רכז מלגות ביחידת הלימוד

9760,8228

מטפל בהשתתפות במימון נסיעה לכנסים ובכל הנושאים הקשורים למלגות מקרנות חיצוניות.

מדור קרנות ומלגות במזכירות האקדמית

8161 אישור מלגות בתר-דוקטורט

מדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית

4130 ,8318 ,8085

מטפלת בכל ענייני שכ״ל, לרבות תשלומים נלווים ופטור משכר לימוד.

היחידה לשכר לימוד במרכז למרשם

8726

מטפלת באישורי חניה

למלגאים

היחידה לשירותים ולביטחון באגף ההנדסה

8774

מפעילה את המלגות הממומנות מתקציבי מחקר.

רשות המחקר

8411

אחראית על הקשר בין התורמים לבין המלגאים, כולל העברת מכתבי תודה מהמלגאים לתורמים.

היחידה להוקרת התורם באגף קשרי חוץ

8924,8186

מציע לחבריו סיוע והטבות.

ארגון הסגל האקדמי הזוטר

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive