Rothschild Fellowships 2024-2025

קרן רוטשילד תעניק 25 מלגות, בכל הארץ, לדוקטורנטים מצטיינים, תושבי ישראל, בעלי תואר Ph.D. או לקראת סיום, למטרת לימודים או מחקר במוסדות להשכלה גבוהה ומחקר בחו"ל בשנת הלימודים 2025-2024:

14 מלגות בתחומי ההנדסה, מדעי החיים, מדעים מדויקים ורפואה, 6 מלגות במדעי הרוח והחברה, ניהול ומשפטים, ו-5 מלגות בתחומי מדעי המוח, שפה ותודעה.

 

בעלי תואר דוקטור יוכלו להציג את מועמדותם בתנאי שהתואר הוענק להם אחרי נובמבר 2020 (למעט חריגים – באישור מראש מהקרן).

המבקשים לצאת להשתלמות בתר-דוקטורית יידרשו להציג אישור שעבודתם נמסרה לשיפוט טרם יציאתם מהארץ, ובמהלך שנת 2024-2025 יידרשו להציג אישור זכאות לתואר דוקטור.

 

ניתן להתחיל את ההשתלמות מ-1 ביוני 2024 (לא לפני), ולא לאחר ה-1 בדצמבר 2024. כספי המלגה מיועדים למימון חלקה הראשון של ההשתלמות הבתר-דוקטורית בלבד..

 

ככלל המלגה תינתן לשנה אחת:

1.  סכום המלגה – 180,000 ₪.

2. בנוסף תממן הקרן את הוצאות הנסיעה של המשתלם ושל בן/בת הזוג לחו"ל וחזרה: לנוסעים לחוף המערבי של ארה"ב 25,000 ₪; לנוסעים לחוף המזרחי של ארה"ב 18,000 ₪; לנוסעים לאירופה 10,000 ₪. אם בן/בת הזוג מקבלים מימון לנסיעה ממקור אחר או שהמשתלם הוא רווק, תינתן מחצית הסכום בלבד.

3. לבעלי משפחה יינתן סכום נוסף של 20,000 ₪ עבור בן/בת  הזוג ו-25,000 ₪ עבור כל ילד.

 

לא ניתן לקבל מלגות חלקיות.

 

אנשי סגל במסלול קביעות באוניברסיטה ופוסט-דוקטורנטים/דוקטורנטים שיתחילו את השתלמותם בחו"ל לפני יוני 2024 אינם רשאים להגיש את מועמדותם.

הזוכים במלגת רוטשילד יוכלו לקבל מימון ממקור נוסף עד לגובה של $65,000 בלבד.

 

האוניברסיטה רשאית להמליץ לקרן רוטשילד על 12 מועמדים בתחומי המדעים, 6 מועמדים בתחומי מדעי הרוח והחברה, ו-5 מועמדים בתחומי מדעי המוח, שפה ותודעה.

קרן רוטשילד תמיין את המועמדים המומלצים ותבחר את מי שיוזמנו לריאיון.

הראיונות יתקיימו במועדים הבאים:

* בתחומי המדעים ב-15-16 בינואר 2024

* בתחומי מדעי המוח, השפה והתודעה ב-12 בפברואר 2024

* במדעי הרוח והחברה ב-7 במרס 2024.

על המועד המדויק תימסר הודעה. לאחר הראיונות תודיע הקרן את החלטותיה.

 

את הטפסים נא להגיש במשרד מדור קרנות ומלגות (בניין הסנאט, חדר 221) בעותק אחד, עד יום ראשון, 3 בספטמבר 2023, וכן לשלוח עותק דיגיטלי (PDF) אל shlomita@tauex.tau.ac.il

נא קראו בקפדנות את הנחיות ההגשה של הקרן.

מצ"ב טופס בקשה והנחיות. 

 

טופס בקשה Notes to candidates , הנחיות האוניברסיטה , טופס קורות חיים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 6408442–03, 6409670- 03.

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>