פטור מהוראה - הנחיות

פטור מהוראה לחבר סגל אקדמי הזכאי לזכויות לשבתון

הנהלת האוניברסיטה החליטה לאפשר לאנשי הסגל האקדמי הזכאים לזכויות שבתון, להתרכז בעבודתם המחקרית ולהיות פטורים מהוראה לתקופות מסוימות שתאושרנה על ידה. תמורת כל חודש של פטור מהוראה, תופחת בחודש יתרת חודשי השבתון העומדים לזכותו של איש הסגל. תחילתו של הסדר זה היא מ-1.10.1998

 

הכללים שיחולו לגבי הזכאות הם כדלקמן:

 1. נוהל בקשה ואישור פטור מהוראה יהיה דומה לנוהל המקובל לאישור שבתון.
 2. חבר סגל רשאי לצרף חודשי פטור מהוראה לחודשי שבתון.
 3. פטור מהוראה יינתן לחודשים מלאים בלבד, (מ-1 בחודש) ולתקופות רצופות של חודשיים לפחות.
 4. פטור מהוראה יינתן רק במהלך תקופה של שישה חודשים לפחות, (מניין סמסטר אחד)המורכבת מחודשי פטור מהוראה, שבתון.
 5. פטור מהוראה למשך שני סמסטרים יינתן רק לתקופה של שנים-עשר חודשים. הכוללת פטור מהוראה , שבתון.
 6. לא יחולו שינויים בכללים הנוגעים לשבתון בחו"ל, בכלל זה זכותו של חבר סגל לשהות בארץ בהתאם  לנוהל המקובל.
 7. בחודשי הפטור מהוראה יהיה חבר הסגל כפוף לכללים בדבר העסקה נוספת בשינויים המתחייבים.

 

כללים בדבר תשלומי שכר ומענקים נוספים בעת שהייה בפטור מהוראה:

 1. בחודשים בהם חבר הסגל פטור מהוראה, יקבל את משכורתו הרגילה, כולל קרן השתלמות "המשתלם", תוספות מחקר א' ו-ב' וכולל צבירת קרן לקשרי מדע וזכויות לפנסיה-אם הוא זכאי להן.
 2. חבר סגל לא יצבור חודשי שבתון עבור חודשי הפטור מהוראה.
 3. חודשי הפטור מהוראה יוכלו לשמש כחודשי דווח לצורך קבלת מענק הקדשת זמן מלא למוסד כמקובל, (אם אכן תעסוקתו של חבר הסגל מחוץ למוסד מזכה אותו במענק כזה).
 4. בחודשי הפטור מהוראה יקבל חבר הסגל את החלק היחסי של המענק עבור קריטריונים אקדמיים כמקובל-אם הוא זכאי לקבלו.
 5. לצרכי דווח על קריטריונים אקדמיים בשנת הלימודים הבאה יחולו הכללים הבאים:
 • אם הועסק חבר הסגל באוניברסיטה בעבודה רגילה או בחודשי פטור מהוראה תקופה העולה או שווה לשישה חודשים, ניתן לדווח על פעילות אקדמית בתקופה זו לצורך קבלת המענק בשנת הלימודים הבאה.
 • אם היקף ההעסקה(בעבודה רגילה או בפטור מהוראה) היה פחות משישה חודשים, ניתן בשנת הלימודים לדווח על הפעילות האקדמית בשנת הלימודים שקדמה לשנה הנדונה.

 

למסמך המקורי >

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>