פרק ט' - שונות

א. עריכת אירועים מיוחדים באוניברסיטה

כמוסד להשכלה גבוהה, האוניברסיטה מבוססת על העיקרון של החופש האקדמי ורואה בחופש הביטוי תנאי יסוד לקיומה. לכן היא מעוניינת לשמור ולטפח חופש ביטוי מלא בפעילות האקדמית, התרבותית והחברתית בין כתליה, במסגרת חוקי המדינה. לפיכך האוניברסיטה מתירה לקיים אירועים, שבהם מובעות דעות מכל גווני הקשת הפוליטית, בתנאי שהם אינם פוגעים במהלך התקין של ההוראה ושל המחקר ואינם מפרים את הסדר הציבורי.

 

אירועים בקמפוס יקוימו על פי הנוהל: עריכת אירועים פרטיים בקמפוס האוניברסיטה. הוראה מס' 06-002

 


ב. ביטחון ובטיחות

על חבר הסגל האקדמי חלה החובה למלא אחר הוראות הביטחון והבטיחות, לרבות בדיקות רפואיות, הנדרשות מעת לעת במקצועות מסוימים, על ידי הגורמים המוסמכים. חל איסור חמור על כל עובד להתנהג בעבודתו באופן המסכן את בטיחותו, את בטיחות זולתו או את שלמות הרכוש הנמצא ברשותו או בסביבתו.

 

 

ג. איסור על הכנסת בעלי חיים לבנייני האוניברסיטה

אסור להכניס בעלי חיים לבנייני האוניברסיטה (פרט לכלבי נחייה לעיוורים), אלא בהיתר מיוחד מראש של רשויות האוניברסיטה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive