פרק ח' - זכויות ושירותי רווחה לחברי הסגל האקדמי

 

א. סל קליטה

כחלק מהסכם המעבר לפנסיה צוברת (אשר טרם מומש במלואו, ועדיין נמצא בדיון בבית המשפט) חברי הסגל החדשים זכאים לסל קליטה אישי. האוניברסיטה מיישמת חלק מסל הקליטה, ונותנת מענק על סך של 293,400 ש"ח (הסכום נכון לסוף יולי 2012). האופציות לשימוש בכסף הן רבות, כגון: משכנתא, שכר דירה, מעונות, גנים, הוצאות למעבר דירה, החזר של ביטוחי רכב ל-5 שנים ראשונות ועוד. חברי סגל חדשים מוזמנים לקבל את כל המידע מחשב השכר המתאים ליחידתם. הסכום ניתן כהלוואה, שהופכת למענק עם קבלת הקביעות.

 

 

ב. פטור משכר לימוד

כמוגדר בנוהל ״פטור משכר לימוד״, חבר הסגל האקדמי זכאי לפטור משכר לימוד באוניברסיטה עבור לימודיו ועבור לימודיהם של בני משפחתו (בן זוג, בת זוג, בן, בת). בני המשפחה זכאים גם לפטור משכר לימוד במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, בסייגים הללו:

 

1.  ללימודים באוניברסיטה הפתוחה או במכללות המוסמכות להעניק תואר אקדמי - בני המשפחה נרשמו לאוניברסיטת תל־אביב, אך לא התקבלו או שהתחום אינו קיים באוניברסיטת תל־אביב.

 

2.  באוניברסיטת תל־אביב אין תחום לימודים זהה לזה שאליו נרשמו בני המשפחה במוסד אחר להשכלה גבוהה. שיעור הפטור יהיה בהתאם לחלקיות המשרה של חבר הסגל. הפטור נזקף כהכנסה החייבת במס. שיעור הפטור בהתאם לכללים המפורטים בנוהל פטור משכר לימוד (ראו להלן).

 

מורים המועסקים על פי הסכם קליני בפקולטה לרפואה, זכאים לפטור משכר לימוד מלא באוניברסיטת תל־ אביב, בתנאי שהם מועסקים באותה שנה בהיקף של 25% משרה לפחות. שיעור הפטור משכר הלימוד עבור מוסד אחר יהיה בהתאם לחלקיות המשרה.

 

נוהל פטור משכר לימוד. הוראה מסי 04-026

 

 

ג. כללים להחזרי הוצאות על כרטיסי טיסה ועל הובלת מטען לחברים חדשים בסגל האקדמי

חבר חדש בסגל האקדמי זכאי לקבל החזר הוצאות מלא על כרטיסי הטיסה שלו ושל משפחתו. ההחזר מותנה בכך שמדובר בכרטיסי טיסה במחלקת תיירים ובמסלול הקצר ביותר האפשרי. חבר סגל חדש זכאי גם להחזר הוצאות על העברת המטען. ההחזר מותנה בהמלצת הדקאן ובאישור הרקטור, עד לסכומים הללו (נכון לתשע״ג):

 

 • מהחוף המזרחי בארה״ב - עד $2,000
 • מהחוף המערבי בארה״ב - עד $2,600
 • מהמערב התיכון בארה״ב - עד $2,350
 • מאירופה - עד $1,650
 • מדרום אמריקה/אוסטרליה - עד $2,600

 

התשלום יתבצע לאחר שחבר הסגל החדש יחתום על כתב התחייבות להחזר המס בגין השתתפות האוניברסיטה. החזר המס יתבצע בששת החודשים האחרונים של השנה החמישית להעסקתו של חבר הסגל החדש באוניברסיטה, אלא אם הוא יעזוב את האוניברסיטה לפני כן, ואז יוקדם החזר המס.

 

תהליך העבודה:

מבחינת החוקר:

 • חבר הסגל ירכוש את הכרטיסים וישמור את הכרטיסים המנוצלים, את כרטיסי העלייה למטוס ואת הקבלות המקוריות, על מנת להגישם למדור נסיעות.
 • חבר הסגל יוכל גם להזמין את הכרטיסים אצל סוכן נסיעות בארץ שעובד עם האוניברסיטה, והאוניברסיטה תשלם לסוכן.
 • חבר הסגל ישלח את מטענו לארץ וישמור את קבלות ההובלה (המקוריות).
 • הפקולטה תפנה לגבי צילה ענבר ממדור נסיעות בבקשה לזכות את חבר הסגל על הוצאותיו, בציון הסעיפים התקציביים לחיוב.
 • מדור נסיעות יקבל מחבר הסגל את הקבלות ואת שאר המסמכים המעידים על הוצאותיו, ויחתים אותו על כתב התחייבות להחזר המס בגין ההטבה.

 

מבחינת האוניברסיטה:

 • מדור נסיעות יעביר הוראה לאגף הכספים להחזיר לחבר הסגל את העלות של כרטיסי הטיסה שרכש, ואת העלות של הובלת המטען, בהתאם לערכים המופיעים לעיל.
 • מדור נסיעות יחייב את התקציבים השונים בהתאם, ולאחר מכן יעביר הוראה ליחידת התקציבים להחזיר לפקולטה את מחצית ההוצאות או $1,500 - הסכום הנמוך מביניהם.
 • חבר סגל חדש המתגורר בחו״ל, והמוזמן להצטרף לאוניברסיטה בדרגת מרצה ומעלה במסלול המינויים הרגיל, יכול לקבל את השתתפות האוניברסיטה ברכישת כרטיס טיסה ובהבאת מטען.

 

 

ד. השתתפות בתשלום שכר דירה

על פי הנוהל, חברי סגל אלו רשאים לפנות בבקשה לקבל השתתפות בשכר דירה: חבר סגל עולה חדש, אם אינו מקבל מהסוכנות השתתפות בשכר דירה; מורה אורח; מורה המתבקש על ידי הדקאן להעתיק את מקום מגוריו לאיזור המרכז; חבר סגל אקדמי חדש, המגיע מחו״ל כדי להצטרף לסגל האוניברסיטה, בתנאי שאין בבעלותו דירה בארץ.

 

האוניברסיטה תשתתף בתשלום שכר הדירה בסכומים שיתפרסמו מעת לעת. בכל מקרה לא תעלה ההשתתפות על 50% מדמי השכירות החודשית שמשלם חבר הסגל בפועל, ועד לתקרה שתיקבע מעת לעת. והיא אף לא תעלה על שלוש (3) שנים.

 

הבקשה תופנה לראש החוג, אשר ימליץ לדקאן הפקולטה. אישור הבקשה הוא בסמכותו של דקאן הפקולטה.

 

נוהל השתתפות האוניברסיטה בתשלום שכר דירה. הוראה מספר 04-100

 

 

ה. המרכז לגיל הרך

״מעון באוניברסיטה - אוניברסיטה במעון״ - המרכז לגיל הרך באוניברסיטת תל־אביב מבטא הלכה למעשה את ה״מדיניות תומכת המשפחה״, שהוצבה כיעד על ידי נשיא האוניברסיטה פרופ׳ יוסף קלפטר ועל ידי פרופ׳ רחל ארהרד מבית הספר לחינוך.

 

המעון מתופעל בשיתוף עם ויצ״ו העולמית, והוא מהווה מסגרת חינוכית-טיפולית איכותית לילדי הקהילה של אוניברסיטת תל־אביב בגילאי חצי שנה עד 4 שנים. המעון מיועד לילדים של חוקרים, של סטודנטים ושל עובדים באוניברסיטה, והוא מסייע לקליטה של משפחות מדענים חוזרים.

 

המאפיינים הייחודיים של המעון:

 • מספר קטן יחסית של ילדים בכיתה.
 • יחס תקינה (מטפלת:ילד) גבוה יחסית.
 • מספר ימי חופשה מצומצם ביותר.
 • העשרה לילדים ולצוות החינוכי, הניתנת על ידי מומחים מהסגל של אוניברסיטת תל־אביב.
 • הדרכה פדגוגית קבועה לצוות המעון על ידי יועצת חינוכית מוסמכת.

 

המעון מהווה מערכת חינוכית, המקשרת בין ״האקדמיה״ ל״שטח״. הוא שואף לסייע למימוש מגוון של צרכים ושל יכולות, כך שכל ילד יקבל מענה אופטימלי לנטיותיו ולרצונותיו, ויוכל ללמוד ולהתקדם בהתאם לגילו ולהתפתחותו.

 

הסביבה החינוכית מותאמת לקבוצות הגיל השונות מבחינות רבות: הן במבנה, בציוד ובריהוט, הן בנגישות החומרים, האביזרים, המשחקים והספרים, והן בעידוד ההתפתחות המוטורית, השכלית, הרגשית והחברתית בהתאם למאפייני הגיל. קיימת גם הקפדה רבה על סביבה בטיחותית, נקייה ואסתטית, המאפשרת לילדים לפתח עצמאות וביטחון.

 

כחלק משיתוף הפעולה ההדוק עם אוניברסיטת תל־אביב, ילדי המעון נהנים מתוכניות חינוכיות ייחודיות, הניתנות על ידי חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה. בכל אחת מארבע הכיתות מופעלת לפחות תוכנית ייחודית אחת במהלך השנה, בנוסף לחוגים כריתמו־מוסיקה וכחוויה בתנועה.

 

למידע נוסף וליצירת קשר באתר המעון >

 

 

ו. טיפולי שיניים

ניתן לקבל מגוון של טיפולי שיניים בבית הספר לרפואת שיניים, חברי הסגל זכאים ל10% הנחה.

 

לאתר מרפאות ביה"ס לרפואת שיניים >

 

 

ז. ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 

באוניברסיטה פועל ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת תל־אביב. ארגון הסגל האקדמי הבכיר מייצג את חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל־אביב בפני הנהלת המוסד מכוח הסכם קיבוצי. הארגון דואג לזכויות של הסגל האקדמי באוניברסיטה, כגון: תנאי שכר, זכויות סוציאליות, ביטוחים ופנסיה. הארגון גם מקיים קשרים עם ארגוני עובדים אחרים, ומקיים מנגנוני עזרה הדדית לחבריו, כולל הלוואות (ראו להלן).

 

1. דמי חבר

דמי החברות בארגון נגבים ממשכורתו או מגמלתו של העובד על פי חוק וכחלק מההסכם הקיבוצי. דמי החבר הנגבים כיום הם 0.35% מהשכר ברוטו של העובדים הפעילים, ו-0.1% מגמלת החברים הגמלאים.

 

2. מידע ועדכונים

הוועד מעדכן את חברי הארגון באופן שוטף בנושאים שהארגון מטפל בהם (כגון שי לחג, הטבות בתחומים שונים, שינויים בתנאי ביטוח וכוי) בדיוור בדואר אלקטרוני. כדי להצטרף לרשימת התפוצה של ארגון הסגל הבכיר יש לשלוח הודעת מייל לכתובת listserv@Nstse1-v.tau.ac.il בפורמט זה: first & tau faculty

faculty ,last name ,name. למשל: Moshe, Cohen, Medicine -taufac sub

 

3. שי

הארגון נוהג להעניק שי לחבריו לרגל פתיחתה של שנת הלימודים האקדמית.

 

4. הלוואות

הארגון תומך בחבריו על ידי מתן הלוואות, הניתנות מקופת הארגון. האפשרויות להלוואה לחברי סגל פעילים, כולל חברות וחברים חדשים, הן:

 • הלוואה בסכום 7,560 ₪. הלוואה זו צמודה למדד וללא ריבית. ההחזר ינוכה ישירות מהמשכורת ב-12 תשלומים שווים.
 • הלוואה עד סכום 12,500 ₪. הלוואה זו אינה צמודה (נומינלית) והיא נושאת ריבית שנתית של 6.24%. ההחזר ינוכה ישירות מהמשכורת ב-24 תשלומים שווים.
 • הלווואה מיוחדת - בסכום של עד 24,000 ₪. הלוואה זו אינה צמודה והיא נושאת ריבית שנתית של 2%. ההחזר יתבצע בניכוי של עד 24 תשלומים (תלוי בסכום המבוקש), המנוכים ישירות מחשבון הבנק.
 • הלוואה בסכום של עד 50,000 ₪. הלוואה זו אינה צמודה (נומינלית) והיא נושאת ריבית שנתית של 6.24%. ההחזר יתבצע בניכוי של עד 60 תשלומים, המנוכים ישירות מחשבון הבנק.

 

כל המעוניין בהלוואה מוזמן לפנות אל חגית הן, המזכירה של ארגון הסגל הבכיר, בטלפון מספר 7453. דוא״ל: vaad@post.tau.ac.il פקס: 6406146.

 

לאתר הוועד >

 

חברי הוועד של ארגון הסגל האקדמי הבכיר:

פרופ׳ אלי וייץ - יו״ר הוועד (מהפקולטה למדעי החברה):

eweitz@post.tau.ac.il                                                             

פרופ׳ יואב גנזך - גזבר הוועד (מהפקולטה לניהול):

yoavgn@post.tau.ac.il                                                                   

ד״ר אורי גופנא - מזכיר הוועד (מהפקולטה למדעי החיים):

urigo@tauex.tau.ac.il                                                          

פרופ׳ עוזי אבן - חבר ועד (מציבור הגמלאים):

 even@post.tau.ac.il                                                                             

פרופ׳ יאירה אמית - חברת ועד (מציבור הגמלאים):

 ayairah@post.tau.ac.il                                                                 

פרופ׳ דנה רון - חברת ועד (מהפקולטה להנדסה):

danar@eng.tau.ac.il                                                                          

ד״ר שלמה מטלון - חבר ועד (מהפקולטה לרפואה):

matalons@post.tau.ac.il                                                                 

ד״ר עובדיה עזרא - חבר ועד (מהפקולטה למדעי הרוח):

ovadia@post.tau.ac.il                                                             

פרופ׳ גדעון ביגר - חבר ועד (מהפקולטה למדעי הרוח, מ״מ נציג הפקולטה לאמנויות):

 biger@post.tau.ac.il                

פרופ׳ ארז עציון - חבר ועד (מהפקולטה למדעים מדויקים):

erez@cern.ch                                                                    

ד״ר עמית פונדיק - חבר ועד (מהפקולטה למשפטים):

amitp@post.tau.ac.il                                                                   

 

 

ח. מועדון האוניברסיטה על שם מרסל גורדון (״הבית הירוק״)

 

מועדון האוניברסיטה פועל ב״בית הירוק״, ברחוב ג׳ורג׳ וייז 24, שבתחומי אוניברסיטת תל־אביב. חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה מוזמנים להירשם כחברי המועדון.

 

חברי המועדון מוזמנים לערבי תרבות, 16-12 אירועים במשך השנה. לערבים אלה מוזמנים סופרים לשיחה על ספר חדש, הרכבים מוסיקליים, אורחים המעלים לדיון נושאים אקטואליים ועוד. ב״בית הירוק״ פועלת מסעדה, הפתוחה בשעות הצהריים לכל חברי הסגל ולאורחיהם. ניתן לערוך כנסים וימי עיון בתיאום מראש.

 

לאתר מועדון האוניברסיטה >

 

ט. מועדון הספורט באוניברסיטת תל-אביב (מרכז עלית לספורט)

המועדון מציע לסגל של עובדי האוניברסיטה ולבני משפחותיהם מגוון רחב של פעילויות ושירותים בתחומים אלו: ספורט, פעילות גופנית ותרבות. מתקני הספורט כוללים:

 

בריכה אולימפית פתוחה ומחוממת בחודשי החורף. שתי בריכות מקורות ומחוממות - מהיפות בארץ. בריכת פעוטות. אולם ספורט (פרקט למשחקי כדור), אולמות התעמלות, אולם לאמנויות הלחימה, אצטדיון כדורגל, מסלול ריצה, מגרשי טניס, אולמות סקווש, ג׳קוזי, ספא, מדשאות, שטחי נופש, קפיטריה וחנות ספורט. המנויים של מרכז הספורט זכאים למגוון רחב של חוגים ושל קורסים.

 

המועדון מארגן מדי קיץ קייטנות ומחנות ספורט, אמנות ומדע לילדים (בני 15-4) של סגל העובדים ושל הסטודנטים, למוסדות חיצוניים ולקהילה.

 

המועדון מקיים אירועי חברה ותרבות, כגון: הרצאות, סדנאות, שחרית שבת לילדים, חוגים לריקודי עם ועמים, ערבי זמר וכדומה.

 

לאתר מרכז הספורט >


 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive