פרק ז' - נותני שירותים לחברי הסגל האקדמי

 

א. רשות המחקר

רשות המחקר היא יחידת מינהל מרכזית באוניברסיטת תל־אביב, העוסקת בניהול האדמיניסטרטיבי של המחקר.

 

ב. רמות  )הגנה על קנין רוחני, מימון מחקר ע"י גופים מסחריים, מיסחור טכנולוגיות ושירותים לתעשייה(

רמות היא חברת מסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת תל־אביב. רמות הינה חברת־בת, בבעלות מלאה, של אוניברסיטת תל־אביב.

רמות יוזמת, מקדמת, מובילה ומנהלת את העברת הטכנולוגיות הנוצרות במסגרת המחקר האקדמי ממעבדות האוניברסיטה לתעשייה, באמצעות ביצוע פעולות הקשורות להגנה ולמסחור ההמצאות של חוקרי האוניברסיטה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive