פרק ז' - נותני שירותים לחברי הסגל האקדמי

 

א.   רשות המחקר

 

רשות המחקר היא יחידת מינהל מרכזית באוניברסיטת תל-אביב, העוסקת בניהול האדמיניסטרטיבי של המחקר. התפקידים של רשות המחקר הם אלו:

 • מידע - איסוף מידע על קרנות המממנות מחקרים בארץ ובחו״ל והפצתו בין החוקרים.
 • הצעות מחקר - סיוע לחוקרים בהגשת הצעות מחקר לקרנות בארץ ובחו״ל. הסיוע הניתן הוא במילוי הטפסים, בבניית התקציב, בבקרת הטפסים ובמשלוח לקרן.
 • התקשרות חוזית - עם קרנות המחקר, כולל מו״מ על ההסכם.
 • פתיחה של תקציבי מחקר - למחקרים שאלו מקורותיהם: קרנות מחקר חיצוניות בארץ ובחו״ל, תרומות, מקורות פנימיים, תקציב קליטה של סגן הנשיא למו״פ, תקציבי החזרים.
 • ניהול תקציבי המחקר - כולל בקרה של ניצול התקציב, בכפוף לנוהלי האוניברסיטה ולנהלים של קרנות המחקר.
 • דיווחים כספיים לקרנות - הכנת הדוחות לקרנות, בתיאום עם החוקרים.
 • דיווחים מדעיים - בקרה של הגשת הדוחות על ידי החוקרים, בהתאם למועדי הדיווח המחייבים.
 • דיווחים על הפעילות המחקרית באוניברסיטה - לגורמים פנימיים (נושאי תפקיד) ולגורמים חיצוניים (ות״ת, תורמים, קרנות).
 • ייצוג האוניברסיטה - בארץ ובחו״ל, לצורך קידום המחקר האוניברסיטאי (קרנות מחקר, רשויות, שותפי מחקר).
 • סיוע לסגן הנשיא למו״פ בקידום מדיניות המו״פ באוניברסיטה (נתונים סטטיסטיים, תקציבים לעידוד חוקרים, תקציבים לקליטת סגל חדש).

 

לאתר רשות המחקר >

 

 

ב.   רמות (רשות למחקר שימושי ולפיתוח תעשייתי)

 

רמות ליד אוניברסיטת תל־אביב בע״מ היא החברה למסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת תל־אביב. רמות יוזמת, מקדמת, מובילה ומנהלת את העברת הטכנולוגיות, הנוצרות במסגרת המחקר האקדמי, ממעבדות האוניברסיטה לתעשייה. היא מבצעת זאת באמצעות פעולות הקשורות להגנה ולמסחור ההמצאות והגילויים של הסגל, של הסטודנטים ושל החוקרים.

 

רמות מנהלת את כל פעילויות המסחור משלב ההגנה הפטנטית על המצאותיהם ועל קניינם הרוחני של חברי הסגל ושל תלמידי המחקר, ועד למתן רישיונות לגופים התעשייתיים הרלוונטיים. רמות מספקת ממשק דינמי, המחבר את התעשייה למדע החדשני ביותר, ויוצרת הזדמנויות עסקיות חדשות במגוון רחב של שווקים מתפתחים.

 

יעדי רמות:

 • רישום, ניהול ומסחור פטנטים והמצאות, הנובעים מהמחקר המתבצע באוניברסיטה.
 • חקירה ופיתוח של דרכים ליישום המחקר הנערך באוניברסיטה, וקידום מחקר המכוון לפתרון של בעיות ספציפיות בתעשייה.
 • קישור בין התעשייה לבין המחקר האקדמי, חידושים ומומחיות.
 • אספקת ידע טכני וניהולי למוסדות ולתעשייה.

 

רמות משיגה את יעדיה באמצעות:

 • שמירה על קשר הדוק בין מדענים, תעשיינים ומשקיעים.
 • עידוד מחקר לצורך פיתוח תעשייתי והצלחה שיווקית.
 • הבטחה של קרנות מסחריות ליישום המחקר, ופיתוח עתידי של פרויקטים מבטיחים.

 

שירותי רמות לחוקרים של אוניברסיטת תל־אביב:

רמות עומדת לשירות הפקולטות, החוקרים והסטודנטים, ומנהלת עבורם את פעולות ההגנה על הקניין הרוחני ומסחור הפטנטים. שירותינו כוללים:

 • הערכת האפשרויות לרישום פטנט ואבטחה של הגנת פטנט עבור הגילויים וההמצאות של החוקרים
 • הגדרת ההמצאה והשימושים האפשריים לטכנולוגיה המוצעת.
 • גיוס שותפים תעשייתיים להמשך של פיתוח הגילויים וההמצאות של החוקרים
 • ניהול מו״מ, סיכום ואכיפה של הסכמי רישיון ומחקר עם התעשייה על מנת להבטיח את הפיתוח הנאות ואת המסחור של הטכנולוגיות המפותחות.
 • גיוס תמיכה מהתעשייה עבור פרויקטים של המחקר, כגון: נופר או מגנטון.
 • ניהול של שיתופי הפעולה והעברה של מידע, של חומרים (MTA) ושל הסכמי סודיות (CDA) בין מוסדות אקדמיים לשותפים עסקיים.
 • גיוס כספים למחקר יישומי ממקורות שונים, כגון: תעשייה, המדען הראשי, קרנות בינלאומיות למחקר יישומי וקרנות ממשקיעים פרטיים.

 

במסגרת פעילותה דואגת רמות ליצירת משאבים, והיא תורמת לפעולות האוניברסיטה בדרכים אלו: ייזום וקידום פרויקטים חדשים עתירי ידע, סיוע למחקר, פיתוח, עידוד, מיסוד ושיתוף הפעולה בין גורמי המחקר האוניברסיטאיים לבין ארגונים, מוסדות ומפעלים. רמות מטפלת בכל הנושאים הארגוניים, הכספיים והשיווקיים, ומהווה גוף מייצג ומנהל לכל היעדים הללו.

 

לאתר רמות >

 

 

ג. המרכז לקידום ההוראה

החל משנת תשנ״ח פועל באוניברסיטת תל־אביב המרכז לקידום ההוראה, שתפקידו לשפר ולקדם את רמת ההוראה באוניברסיטה.

 

מטרות המרכז:

 

1. שירות למרצים/מתרגלים לקידום ההוראה: מתן עזרה, יעוץ ומידע בנושאי הוראה, למידה ומבחנים באמצעות קיום סדנאות וייעוץ אישי. כמו כן קיים אתר עתיר חומר ומידע בנושאי הוראה באקדמיה.

 

2. שירות לדקאנים, ראשי יחידות אקדמיות וועדות מינויים בנושאי הוראה על סמך סקר שביעות הרצון מההוראה על ידי הסטודנטים. מתוך הסקר מפיקים דוחות על מרצים שקיבלו דירוגים גבוהים או נמוכים, דוחות לפי חתכים שונים (לפי שנים, פקולטות, יחידות ועוד).

 

3. ועדת ההיגוי של המרכז מקיימת תקשורת דו־צדדית עם הפקולטות בנושאי קידום איכות ההוראה והשירות לסטודנט, תכנון מרכזי תמיכה בלמידה.

 

4. חשיבה כללית וגיבוש מדיניות וחזון: בנושאי הוראה, למידה והערכת המרצים.

 

לאתר המרכז לקידום ההוראה >

 

 

ד. ספריות

באוניברסיטת תל-אביב קיימת מערכת ספריות התומכות בהוראה ובמחקר, המיועדות לאנשי הסגל ולסטודנטים כאחד. בקמפוס פועלות ארבע ספריות דו-פקולטטיות גדולות, ספרייה פקולטטית וכן ספריות מחלקתיות ואוספים מיוחדים.

 

הספריות נועדו לספק מקורות מידע, שירותי ידע, כלים, תשתיות והדרכה מתקדמים, שיסייעו למשתמשים להשיג את מטרות המחקר והלימוד. כדי לממש מטרות אלו פועלות הספריות לרכוש ולארגן אוספים מקיפים, מגוונים ונגישים, שיענו על צרכי ההוראה והמחקר. הספריות מקיימות הדרכות למשתמשים, וכן מפתחות לומדות למאגרי המידע.

 

הספריות רוכשות כתבי עת, ספרים ומנויות למאגרי מידע ולחומרים אחרים, והן מאפשרות גישה למקורות מגוונים ומעודכנים. אוספי הספריות כוללים אוספים דיגיטליים ומודפסים. האוספים המודפסים ממוינים על פי נושאים, ונגישים ברובם בשיטת ״המדף הפתוח״, כלומר לציבור הקוראים יש גישה ישירה אליהם. משך זמן ההשאלה נקבע לפי מידת הביקוש ולפי אופי הספר.

 

האוספים הדיגיטליים כוללים מאגרי מידע, כתבי עת וספרים אלקטרוניים. והם נגישים, ברובם, מכל מקום ובכל עת לקהיליית האוניברסיטה. הרכישה ברובה נעשית במשותף על ידי הקונסורציום של המוסדות להשכלה גבוהה. אוספי הספריות מקוטלגים בתוכנת אלף ונגישים מהאינטרנט. בנוסף לקטלוגים הנפרדים של כל ספרייה, ניתן לבצע חיפושים בקטלוג המאוחד של הספריות או בקטלוגים מיוחדים, כגון: הקטלוג המאוחד לתזות, הקטלוג המאוחד לכתבי עת אלקטרוניים והקטלוג המאוחד לספרים אלקטרוניים.

 

בספריות מצויים לשימוש הקוראים: עמדות מחשב ואינטרנט, מדפסות, מכונות צילום (חלקן צבעוניות), סורקים, מקראות/מדפסת למיקרופילם וגישה אלחוטית לאינטרנט בתוך הספריות. פרטים על הפעילות בכל אחת מהספריות ניתן לקבל באתרי הבית של הספריות או במידע המפורסם בספריות.

 

אתרי הבית של הספריות המרכזיות:

 

    ספריות מחלקתיות, אוספים ומכונים 

ה. ארכיון האוניברסיטה

 

1. מטפל בסידור נאות של התיקיות ביחידות השונות ובגניזת חומר ישן - אקדמי ומינהלי - בגנזכי הארכיון. ארכיון מטפל גם בביעור מבוקר וזהיר של החומר (בהסכמת הגוף המפקיד).

 

2. מטפל בתיעוד של תולדות האוניברסיטה.

 

3.  מטפל בגניזה של העזבונות האקדמיים של אנשי שם מקרב מדעני האוניברסיטה.

 

4. עוסק בשימור אוספים שנתרמו לאוניברסיטה.

 

 

ו. האגף למחשוב ולטכנולוגיות המידע

האגף למחשוב ולטכנולוגיות המידע (מרכז החישובים) אחראי על כל תשתיות המחשוב המרכזיות בקמפוס, כולל על מערך התקשורת.

 

האגף נותן מגוון רחב של שירותים מוזמנים בתשלום ליחידות ולחברי הסגלים, כולל:

1.    שירותי הקמה ותחזוקה של אתרי אינטרנט.

2.    שירותי תחזוקה למחשבים אישיים.

3.    שירותי גיבוי.

4.    שירותי אחסון ותחזוקה של שרתים.

5.    שירותי תחזוקה לתחנות עבודה.

6.    שירות התחברות מהבית, כולל גישה לאינטרנט

7.    שירותי אחסון נתונים

8.    שירותי אירוח של יישומים ושל אתרים על השרתים המרכזיים.

 

לאתר יחידת המחשוב >

 

מערך התמיכה (help-desk) הטלפוני של האגף פתוח בימים א-ה בין השעות 18:30-8:30 בטלפון פנימי 8888) 03-6408888).

 

 

ז. יחידת ההספקה

יחידת ההספקה אחראית לניהול ולתפעול של שרשרת האספקה לאוניברסיטה, והיא מספקת שירותים אלו: הוצאה של הזמנות רכש מספקים בארץ ומחו״ל, הפעלת המחסן המרכזי לאספקה מיידית, ניהול הציוד והמצאי האוניברסיטאי (אינוונטר) ומתן שירותים של עיצוב גרפי ושל דפוס.

 

היחידה כוללת את מדורי הרכש המקומי והייבוא, את המחסן המרכזי, את מדור האינוונטר, את המשרד לעיצוב הגרפי ואת בית הדפוס האוניברסיטאי.

 

מדורי הרכש

רכש האוניברסיטה מבוצע בהתאם לנוהל ההתקשרויות, הוראה 01-005אי, המבוסס על חוק חובת המכרזים. הרכש מבוצע באופן עצמאי על ידי יחידות באוניברסיטה וכן על ידי הקניינים של יחידת ההספקה באמצעות המערכת הלוגיסטית הממוחשבת erp. הליך הרכש מבוצע בהתאם לסכום ולמהות הרכישה.

 

רכש מקומי

מדור הרכש המקומי מנהל את רכש האוניברסיטה מספקים בארץ.

המדור אחראי לנושאים אלו: ביצוע של מכרזי רכש שנתיים ושל הסכמי מסגרת לקביעת מחירונים לשימוש הדורשים בקמפוס; ניהול קשרי מסחר עם ספקים ומתן ייעוץ מקצועי. קנייני הרכש מבצעים גם רכישות מספקים, בכפוף לקבלה של דרישת רכש מהמזמין.

למדור שייך גם קצין הבטיחות בתעבורה, אשר אחראי לניהולו של צי הרכב של האוניברסיטה.

 

רכש ייבוא

מדור רכש ייבוא מנהל את רכש האוניברסיטה מספקים מחו״ל.

קנייני הרכש מבצעים רכישות מספקים, בכפוף לקבלה של דרישת רכש מהמזמין. המדור מטפל בכל שרשרת האספקה: החל מביצוע ההזמנה (כולל ביצוע הזמנות באתרי אינטרנט) ועד לקבלת השירות/והתשלום לספק. תהליך הייבוא כולל נושאים אלו: הובלת הטובין, טיפול ברישיונות ובאישורים מול המוסדות המתאימים ושחרור מהמכס.

המדור אחראי גם לתחום הייצוא (בלדרות חו״ל), והוא מספק שירותי ייעוץ מקצועי.

 

המחסן המרכזי

המחסן המרכזי כולל מלאי פריטים במגוון תחומים נדרשים, והוא מאפשר אספקה מיידית שלהם במחירים מוזלים לאוניברסיטה.

פריטי המחסן מקוטלגים במערכת, המאפשרת לדורש לקבל מידע בנושאים אלו: מחיר הפריט, תיאור הפריט, המספר הקטלוגי שלו, יחידת המידה, היצרן ודרגת הניקיון.

פריטי המחסן מסופקים ישירות ליחידות המזמינות בקמפוס אחת לשבוע. בעת הצורך ניתן אף לגשת למחסן ולקבל מייד את הפריטים.

 

אינוונטר

מדור האינוונטר מנהל ומבקר את הרישום ואת המעקב אחר ציוד המצאי של האוניברסיטה. עם קבלת הציוד באוניברסיטה, צוות האינוונטר מבצע פעולות אלו: סימון, רישום, מעקב ובקרת הפריטים. המדור אף מטפל במכירת ציוד שמיש, ציוד בלתי שמיש ופריטים כבדים.

כל ציוד המיועד לשימוש בבית מוגדר כציוד מצאי, ולכן המדור מבצע בקרת טרום רכישה של ציוד זה (בהתאם לנהלי האוניברסיטה). בנוסף, המדור מנהל רישום של ציוד מעזבונות ומתרומות לאוניברסיטה וגם הערכות מחיר לציוד שנרכש עבור אנשי הסגל מקרן קשרי מדע (מחשבים וציוד היקפי).

 

המשרד לעיצוב גרפי

המשרד לעיצוב גרפי מספק שירותי עיצוב וביצוע גרפי לכל יחידות האוניברסיטה ולגורמים חיצוניים. השירותים כוללים: עיצוב, ביצוע, עריכה והפקה של מגוון רחב של מוצרים, כגון: תעודות, חוברות, עלונים, פוסטרים, ספרים ועוד. למשרד ניסיון עשיר והיכרות מעמיקה עם הצרכים המיוחדים של היחידות השונות ועם צורכי האוניברסיטה בכלל.

 

בית הדפוס האוניברסיטאי

בית הדפוס מספק שירותי דפוס מגוונים לגופים אוניברסיטאיים ופרטיים.

בית הדפוס מציע שירותים אלו: דפוס, שכפול, צילום, כריכה והפקה (כולל פיקוח ואחריות לעבודות המבוצעות על ידי גורמים חיצוניים).

 

לאתר יחידת ההספקה >

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive