פרק ג' - כללים ונהלים לפעילות אקדמית

עודכן: 24.11.2019

א.   סדרי הבחינות

בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של האוניברסיטה. הוראה מס' 12-008

 

ב.   סילבוס

בעת ההרכבה של מערכת השעות לשנה הבאה, על המרצים למסור למזכירויות הפקולטות: סילבוס מפורט בעברית של הקורסים שהם מלמדים; סילבוס מקוצר בעברית ובאנגלית; דרישות קדם; נושאי הקורס; כללים ברורים לקביעת ציון הקורס ומשקל המרכיבים השונים שלו.

 

ג.   סדרי העבודות

לפני תחילתה של שנת הלימודים מתפרסמים מועדים כלל אוניברסיטאיים להגשת העבודות הסמינריוניות.

העבודות יוגשו למזכירויות היחידות.  

נוהל הגשת עבודות, הוראה מס' 12-013

 

ד.   שימוש בשם האוניברסיטה ובסמלה

עעובד או תלמיד לא ישתמשו בשם האוניברסיטה, בלוגו שלה ו/או בסמלה, אלא בהתאם לכללים שבתקנון ולכללים שנקבעו או ייקבעו בהוראות האחרות של האוניברסיטה. כל פרסום בכתב של יחידה - לרבות נייר המכתבים שלה - יכיל פרטים אלו: תיאור היחידה,  פרטיה המזהים, שם האוניברסיטה, הלוגו שלה וסמלה ולא יופיעו בו כל סמל אחר.

שימוש בשם האוניברסיטה וסמלה, הוראה מס' 01-011

 

ה.   הנוהל להוצאת טובין

השימוש בציוד ובחומרים השייכים לאוניברסיטה ייעשה לצורכי העבודה באוניברסיטה בלבד, ולייעוד אשר לשמו משמשים הציוד והחומרים. חל איסור על חבר הסגל האקדמי להוציא מתחום האוניברסיטה ציוד או חומרים כלשהם השייכים למוסד, ללא קבלת רשות לכך מראש היחידה.

הוצאת טובין משטח האוניברסיטה, הוראה מס' 07-008

 

ו.   פטנטים – בטיפול סגן הנשיא למחקר ולפיתוח וחברת רמות

ועדת הפטנטים של האוניברסיטה היא הגוף הבלעדי, המוסמך להכריע בדבר זכויות הקניין הרוחני בהמצאות של חברי סגל.

תקנון הפטנטים הוראה מס 01-003 

תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם. הוראה מס' 01-003 ב'

 

ז.    זכויות יוצרים - בטיפול סגן הנשיא למחקר ולפיתוח וחברת רמות

תקנון זכויות יוצרים )תשמ"ט). הוראה מס 10-022

 

ח.   מערכת שיפוט לסטודנטים - בטיפול המזכירות האקדמית - רשויות השיפוט

תקנון המשמעת סטודנטים )תשס"ח(הוראה מס 12-002

מערכת השיפוט לסטודנטים פועלת על פי תקנון המשמעת – סטודנטים  )תשמ"ג) אשר אושר על ידי הסנאט והיא נועדה לברר ולפסוק בעבירות משמעת של סטודנטים.

 

ט.   מערכת בירור ושיפוט לסגל האקדמי - בטיפול המזכירות האקדמית - רשויות השיפוט

תקנון מערכת בירור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי. הוראה מס  11-016

מערכת הבירור והשיפוט הפנימית נועדה לעסוק בברור ובפישור בסכסוכים בין חברי הסגל האקדמי לבין עצמם, או בין חבר הסגל האקדמי לבין יחידה אקדמית או העומד בראשה.

 

י. הוועדה למחקרים בבני אדם – בטיפול מזכירות אקדמית -  ועדת האתיקה האוניברסיטאית

ועדת אתיקה אוניברסיטאית

 

יא. נציב קבילות לענייני הטרדה מינית ואיסור על קיום יחסים  אינטימיים במסגרת יחסי מרות

נוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל־אביב.  הוראה מס  01-015

נוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל־אביב.  הוראה מס 01-015( English) 

 

אוניברסיטת תל־אביב שואפת להיות סביבת מחקר, לימודים ועבודה מכבדת בטוחה ומיטבית. לשם כך האוניברסיטה מקפידה על מיגור תופעות פסולות של הטרדה מינית ושל קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות.

הנוסח המלא של התקנון השלם למניעת הטרדה מינית וכן נוהל האיסור לקיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות,  נמצאים באתר האוניברסיטה בכתובת  https://harassment-prevention.tau.ac.il/safe-campus/main

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801