פרק א' - מסלולי המינויים האקדמיים באוניברסיטה

עודכן: 14.09.2021

מסלולי המינויים לסגל האקדמי:


א. המסלול הרגיל
ב. מסלול מורים קליניים ברפואה

ג. מסלול נלווה

ד. מסלול מקביל למורים
ה. מסלול חוקרים

ו. מסלול חוקרים בתכנית קמ"ע 
ז. מסלול אורחים


א. המסלול הרגיל

מסלול זה מיועד לדרגות: פרופסור מן המניין; פרופסור חבר; מרצה בכיר; מרצה.

מינוי לדרגת מרצה או מרצה בכיר הוא לתקופת ניסיון של שלוש (3) שנים שניתן להאריכה מדי שנה עד הגיעה לשש (6) שנים.

מינוי לדרגת פרופסור חבר - להוציא מינוי לדרגת פרופסור חבר עם קביעות - הוא לתקופה של שלוש (3) שנים, שניתן להאריכה מדי שנה עד הגיעה לחמש (5) שנים.

קביעות יכולה להינתן מדרגת מרצה בכיר.

מינוי ראשון לפרופסור מן המניין ניתן עם קביעות.

תקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ג) הוראה מס'  11-001

 

ב. הסכם קליני בפקולטה לרפואה 

מסלול זה מיועד לרופאים, שעיקר עבודתם במחלקות מסונפות בבתי חולים, המלמדים מקצועות קליניים בפקולטה לרפואה.

המסלול מיועד למי שמוכרים כקלינאים בעלי מעמד מקצועי מעולה ושתרומתם המדעית היא בעיקר בשטח המחקר הקליני.

הדרגות במסלול זה הן: פרופסור מן המניין; פרופסור חבר; מרצה בכיר; מרצה; פרופסור מן המניין קליני; פרופסור חבר קליני; מרצה בכיר קליני.

תקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ג) הוראה מס'  11-001.

 

ג. מסלול נלווה

מסלול מינויים זה מיועד לאפשר מינויים אקדמיים ליוצרים ולאנשי מקצוע מעולים, אשר סמכותם המקצועית והישגיהם היצירתיים הקנו להם מוניטין בין עמיתיהם למקצוע בארץ או מחוצה לה.

הדרגות במסלול זה הן: פרופסור מן המניין נלווה; פרופסור חבר נלווה.

תקנון  המינויים  במסלול הנלווה  (תשמ"ה)  הוראה  מס'  11-014

 

ד.  מסלול מקביל למורים

מסלול מינויים זה מיועד למורי שפות; למורים לאמנויות; למורים למקצועות  בהתאם לנספח המצורף לתקנון.

הדרגות במסלול זה הן: מורה בכיר; מורה; מורה משנה; מורה עוזר.

תקנון המינויים  במסלול המקביל למורים (תשמ"ג)  הוראה  מס'  11-002.

 

ה. מסלול חוקרים

מסלול מינויים זה מיועד לעובדים אקדמיים, המועסקים במחקר במסגרת מכוני המחקר באוניברסיטה.

הדרגות במסלול זה הן: עמית מחקר; חוקר בכיר; חוקר.

קביעות יכולה להינתן מדרגת חוקר בכיר .במשרה שלמה

תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב) הוראה מס' 11-003

 

ו. חוקרים בתכנית קמ"ע (קליטת מדענים עולים(

מסלול מינויים זה מיועד למדענים עולים, בתנאים מיוחדים, במימון מקורות חיצוניים.

הדרגות במסלול זה הן: עמית מחקר; חוקר בכיר; חוקר.

 תקנון מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכנית קמ"ע הוראה מס'  11-022.

 

ז. מסלול אורחים

מסלול זה מיועד, בדרך כלל, למי שמכהן קבע במוסד אחר להשכלה גבוהה או למחקר ושהוזמן לאוניברסיטת תל-אביב לתקופה אשר לא תעלה על שלוש (3) שנים רצופות.

הדרגות במסלול זה הן: פרופסור מן המניין אורח; פרופסור חבר אורח; מרצה בכיר אורח; מרצה אורח; פרופסור מן המניין נלווה אורח; פרופסור חבר נלווה אורח; מורה בכיר אורח; מורה אורח; עמית מחקר אורח ; חוקר בכיר אורח.

תקנון מינויים של אורחים  (תשמ"ה) הוראה מס'  11-013

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>