מלגות קיום לתלמידי מחקר

אוניברסיטת תל אביב מעניקה מלגות קיום לתלמידי התואר השני והשלישי. המלגות נועדו לאפשר לתלמידים להתמסר ללימודים ולהקדיש את מירב זמנם למילוי החובות האקדמיים. המלגות מוענקות, בהתאם למסמך כללי הסיוע למלגאים, על ידי מספר גורמים:

 

1. ועדות המלגות בפקולטות השונות - ועדות אלה מופקדות על חלוקת מלגות קיום מתקציבי הפקולטות. ניתן לפנות אל הוועדות באמצעות מזכירות המלגאים בפקולטות:

 

 

דוא"ל

טלפון

שם המזכירה

פקולטה / ביה״ס / חוג

galite@tauex.tau.ac.il

7226

גלית אפרים

רפואה

 

 

יש לפנות למזכירת המחלקה המבוקשת

מדעי החיים

yakiran@tauex.tau.ac.il

4282

יקירה נבתי

פיזיקה

bouhnik@post.tau.ac.il

7744

צביה בוחניק

כימיה

reutlev@tauex.tau.ac.il

8044

רעות לוי-בחשי

מתמטיקה

hilasas1@post.tau.ac.il

7953

הילה ששון

מדעי המחשב

liatn@tauex.tau.ac.il

9275

ליאת ניסנוב

סביבה ומדעי כדוה"א

bertaa@tauex.tau.ac.il

9440

ברטה אברמוב

הנדסה

pricenur@post.tau.ac.il

9324

נורית פרייס

מדעי הרוח

irisp@tauex.tau.ac.il

7981

איריס גורביץ

חינוך

socialphd@tauex.tau.ac.il

5324

גלית אבן חן אמר

מדעי החברה

kerenil@tauex.tau.ac.il

7716

קרן בית הלחמי

פסיכולוגיה

NogaV@tauex.tau.ac.il

9604

נגה ורדי

כלכלה

leahm@tauex.tau.ac.il

6928

לאה מוהר

עבודה סוציאלית

RacheliT@tauex.tau.ac.il

5117

רחלי תדמור

ניהול

keinanhi@tauex.tau.ac.il

8673

הילה בריל קינן

אמנויות

sshalev@tauex.tau.ac.il

6571

שרון שלו

משפטים

yuliaagr@tauex.tau.ac.il

9081

יוליה אגרנט

מדעי המוח

 

 

 

2. תקציבי מחקר של המנחים - תלמיד לתואר שני או שלישי יכול לקבל מלגת קיום במימון תקציב המחקר של המנחה. הסדרת מלגה מסוג זה נעשית בין המנחה לתלמיד ובאמצעות רשות המחקר.

 

3. מלגות מיוחדות של הרקטור - מלגות אלה מוענקות בד״כ אחת לשנה לתלמידי התואר השלישי עפ״י המלצות ועדות המלגות של הפקולטות.

 

4. מלגות קיום מקרנות חיצוניות - מלגות קיום מוענקות גם לזוכים במלגות הממומנות ע״י קרנות מחקר מחוץ לאוניברסיטה. פרטים בנושא קרנות אלו ניתן לקבל במדור קרנות ומלגות במזכירות האקדמית, גב' נטע קלימי-עילם, טלפון: 03-6409670.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive