מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים

מלגות המועצה להשכלה גבוהה לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים מיועדות לעודד סטודנטים אלה לפנות ללימודי תואר שלישי, לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ללימודים, ובכך לקצר את משך לימודיהם עד קבלת התואר. כמו כן מיועדת התכנית להגדיל בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי הבכיר מהחברה הערבית ומבני המיעוטים במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל.

 

במסגרת התכנית תעניק הות"ת מדי שנה עד 14 מלגות חדשות.

הזוכים ייבחרו על בסיס כלל-ארצי (ולא מוסדי) של מצוינות אקדמית.

 

סכום המלגה הוא 72,200 ₪ לשנה למשך שלוש שנים: 52,200 ₪ הקצבת הות"ת ועוד 20,000 ₪ נוספים במימון הפקולטה/היחידה/המנחה כתוספת למלגה ולכיסוי הוצאות מחקר.

 

הות"ת לא תאפשר כפל מלגות. במקרים שבהם זכה הדוקטורנט במלגה נוספת שומרת לעצמה ועדת ההיגוי של הות"ת את הזכות לבחון את המקורות הנוספים במטרה למנוע כפל תקצוב.

 

דוקטורנטים שהגישו מועמדות למלגה זו במחזורים קודמים ומועמדותם הוגשה לות"ת (אחרי שלב המיון האוניברסיטאי) אינם יכולים להגיש מועמדות שנית. בנוסף, על פי כללי ות"ת, לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית מלגות אחת של ות"ת בו זמנית בשנה נתונה.

 

נא תשומת לבכם כי כל תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או בעלי מעמד של "תושב קבע".

 

המועמדים נדרשים לעמוד בדרישות תקנון הות"ת:

א.      בעל תואר שני שהצעת המחקר לדוקטורט אושרה או תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט שהצעת המחקר שלו אושרה.

ב.         הצעת המחקר אושרה לפני שנה לכל היותר.

ג.       ניתן להמליץ על מועמד שהצעת המחקר שלו הוגשה לשיפוט וטרם אושרה, וזאת בצירוף לאישור המנחה והתחייבות לעדכון הות"ת על אישור ההצעה עד 30.9.2021.

 

המלגאי מתחייב כלפי האוניברסיטה:

א.      לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר תוך ארבע שנים ממועד זכייתו במלגה. 

ב.       לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב ממנחה     עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 8 שעות הוראה שבועיות למשך שנתיים בלבד.

ג.       לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של שישה חודשים או יותר. בכל מקרה לא ניתן להקפיא את המלגה ליותר משנה אחת.

 

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים האלה:

 

1.       טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה (מודפס ובצירוף תמונה). נא להקפיד לחתום בעמ' 1 למטה וגם בעמ' 3 למטה.

2.       קורות חיים (לפרט את התארים ולציין אם הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה, פרסים וכד').

3.         רשימת פרסומים (אם יש). 

4.         גיליונות ציונים של התואר הראשון והשני ושל הדוקטורט (אם נלמדו קורסים).

5.       תקציב עבודת ה-M.Sc. או MA. מועמדים שהתקבלו למסלול ישיר לדוקטורט יגישו תקציר הישגיהם במחקר(2-1 עמודים).

6.       תקציר הצעת המחקר לדוקטורט, בין שאושרה על ידי מוסדות האוניברסיטה או רק על ידי המנחה לדוקטורט (2-1 עמודים).

6.         פירוט תכנית המחקר לתקופת המלגה.

7.       3 מכתבי המלצה: (1) המלצת המנחה בתואר שני (2) המלצת המנחה לדוקטורט (3) מכתב של חבר סגל אקדמי המכיר את המועמד. בהמלצה יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו וחדשנותו ולהתייחס להישגים האקדמיים של המועמד. ניתן לצרף מכתבי המלצה מראש חוג/מחלקה או מחברי סגל המכירים היטב את המועמד ואת תחום המחקר שלו. כל ממליץ מתבקש למלא את הטופס המצורף "מכתב המלצה - נספח".

8.         אישור ממדור תלמידי מחקר על קבלה כתלמיד שלב ב'.

9.         טופס בקשה פנימי.

10.        כתב התחייבות חתום בידי המועמד.

11.     התחייבות הפקולטה/היחידה/המנחה למימון בסך 20,000 ₪  לשנה במשך 3 שנים; האישור יועבר במכתב נפרד ולא כחלק ממכתב ההמלצה.

                                               

את כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד יום שני, 22 במרס 2021, וכן את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive