מלגות הות"ת לתלמידי תואר שני מחקרי מהאוכלוסייה החרדית

הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה מציעה תכנית מלגות במטרה לעודד סטודנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית להמשיך ללימודי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות בישראל ולאפשר לסטודנטים להקדיש את מלוא זמנם ללימודי התואר השני.

 

המלגה בסכום של 41,000 ₪ לשנה ותוענק לשנים תשפ"ג-תשפ"ד, ובמסגרתה תעניק הות"ת מדי שנה עד כ-10 מלגות. הארכת המלגה לשנה השנייה כפופה לאישור האוניברסיטה והות"ת בהתאם להתקדמות התלמיד.

 

האוניברסיטה רשאית להמליץ על 4 מועמדים.

 

תנאים כלליים לבחירת מועמדים:

 

1.       יוגשו אך ורק מועמדים/ות העומדים בהגדרת הות"ת כדלקמן:

גברים: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, תשס"ח-2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

נשים: התלמידה למדה מכתה ט' עד י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

 

2.       המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר הראשון ואשר התקבלו בפועל כתלמידים מן המניין לשנה"ל הראשונה (תשפ"ג) בלימודי תואר שני עם עבודת גמר באוניברסיטת תל אביב.

 

מועמדים שהגישו מועמדות למלגה זו במחזורים קודמים ומועמדותם הוגשה לות"ת (אחרי שלב המיון האוניברסיטאי) אינם יכולים להגיש מועמדות שנית. בנוסף, על פי כללי ות"ת, לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית מלגות אחת של ות"ת בו זמנית בשנה נתונה.

 

 

נא תשומת לבכם כי כל תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או בעלי מעמד של "תושב קבע".

 

מצ"ב תקנון והנחיות, וכן טופס בקשה המפרט את המסמכים שיש לצרף.

 

נא קראו בתשומת לב את תקנון המלגה המצ"ב.

 

את כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il   עד יום חמישי, 1 בספטמבר 2022.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>