מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים

תכנית המלגות של הוועדה לתכנון ולתקצוב מיועדת לסייע לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטיים בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט במוסדות מחקר מובילים בחו"ל. בטווח הארוך, מטרת התכנית היא להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל העוסקים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים.

המלגה מיועדת למועמדים אשר מתכוונים להתחיל את השתלמות הפוסט-דוק' בסמסטר א' או בסמסטר ב' של שנה"ל תשפ"ב. עדיפות תינתן לאלו המתחילים את ההשתלמות בסמסטר א'.

בכל שנה תבחר ועדת השיפוט של ות"ת ארבעה זוכים במלגה זו. גובה המלגה עומד על  45,000$ ותינתן תוספת לבני משפחה נלווים. המלגה תינתן לתקופה של עד כשנתיים לכל היותר, והענקת המלגה בשנה השנייה מותנית בפעילות האקדמית של המלגאי/ת.

תנאים להגשת המועמדות:

 • יוגשו כמועמדים למלגה מועמדים שבכוונתם לצאת ללימודי בתר-דוקטורט בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים.
 • המועמדים הגישו את עבודת הדוקטורט טרם יציאתם להשתלמות וצפויים לקבל את התואר השלישי לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות ובעת תחילת השתלמותם לא יחלפו למעלה מחמש שנים ממועד קבלת התואר השלישי שלהם.
 • במשך תקופת ההשתלמות יקדישו הזוכים במלגה את מלוא זמנם למחקר במוסד בו הם משתלמים.
 • בתום תקופת ההשתלמות יגישו המלגאים מועמדותם להתקבל כחברי סגל/חוקרים באחת האוניברסיטאות/מכוני המחקר בישראל (לאו דווקא במוסד השולח).
 • יוגשו כמועמדים למלגה מועמדים שעד מועד ההגשה כבר יש להם מוסד מארח ומנחה או מועמדים שבעת מועד ההגשה עדיין אין להם מוסד מארח ומנחה, אך יוכלו להתארגן בנושא זה עד לתאריך 1.9.2021 (ואז ידרשו להגיש המסמכים הרלוונטיים).

נא קראו בתשומת לב את תקנון המלגה המצ"ב.

 

לכל מועמד/ת נא להגיש את המסמכים שלהלן:

 1. טופס בקשה.
 2. קורות חיים (באורך של עד שני עמודים).
 3. ציוני המועמד/ת בתואר השני ובתואר השלישי ותקציר עבודת הדוקטורט (באורך של עד 5 עמודים).
 4. פירוט על פרסומים אקדמיים, השתתפות בכנסים, זכייה בפרסים אקדמיים או כל מידע רלוונטי אחר.  יש להפריד באופן ברור בין מאמרים שכבר פורסמו או התקבלו לפרסום ובין מאמרים שהוגשו ונמצאים בשיפוט.
 5. מכתב המלצה מן המנחה העתידי לבתר-דוקטורט, אם כבר ידועה זהות המנחה. בנוסף, 1-2 מכתבי המלצה ממנחה עבודת הדוקטורט ואנשי אקדמיה בכירים המכירים את המועמד/ת. כל מכתב המלצה צריך להיות באורך של שני עומדים לכל היותר. מכתבי ההמלצה ישלחו ישירות למדור קרנות ומלגות אל shlomita@tauex.tau.ac.il.
 6. תכנית מחקר להשתלמות הבתר-דוקטורט (באורך של עד 5 עמודים).
 7. פירוט מלא אודות מקורות מימון נוספים כגון שכר עבודה ו/או מלגה נוספת.
 8. מכתב הצהרת כוונות עם סיום לימודי הפוסט דוק, כולל התחייבות להגשת מועמדות עתידית למסלול חבר סגל/חוקר במוסדות אקדמיים/מכוני מחקר בישראל.

 

את טופס הבקשה, בצירוף המסמכים הנוספים הנדרשים, מתבקש המועמד/ת להעביר למשרד מדור קרנות ומלגות, בניין הסנאט חדר 221, עד ליום רביעי 5.5.2021 בעותק אחד, וכן לשלוח עותק אלקטרוני אל shlomita@tauex.tau.ac.il.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>