מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

מלגות המועצה להשכלה גבוהה לבתר-דוקטורנטים  מצטיינים יוצאי אתיופיה מיועדות לסייע לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורית באוניברסיטאות מובילות בחו"ל במטרה לקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות בישראל. בטווח הארוך נועדה התכנית להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה.

 

במסגרת התכנית תעניק הות"ת עד 3 מלגות בשנה"ל תשפ"ג.

 

המלגה בסכום של  36,000$  לשנה תוענק לתקופה של שנתיים. הענקת המלגה בשנה השנייה מותנית בפעילותו האקדמית של מקבל המלגה ובהגשת דוח על פעילות זו.

המלגה מיועדת לסיוע במימון ההוצאות שלהלן: הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאי ולמשפחתו והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו"ל.

 

תנאים כלליים לבחירת המועמדים:

  1. המועמדים התקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגת פוסט דוקטורנט אחרת, ובכוונתם לצאת ללימודי פוסט דוקטורט בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים. יש לפרט באילו מלגות זכה המועמד.
  2. על המועמדים לקבל את התואר השלישי שלהם לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות או  שביום היציאה להשתלמות לא חלפו למעלה מארבע שנים ממועד קבלת התואר השלישי שלהם.
  3. ההשתלמות תתקיים באחת מהאוניברסיטאות המובילות בעולם.
  4. ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחומו המדעי של המועמד.
  5. במשך תקופת ההשתלמות יקדיש המועמד את מלא זמנו לפעילות האקדמית באוניברסיטה בה הוא משתלם.
  6. המוסד השולח יקבל מהמועמד ויעביר לות"ת את הצהרתו כי לקראת השלמת ההשתלמות בחו"ל יפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ (אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות) לרבות האוניברסיטה השולחת,  בבקשה להצטרף כחבר סגל, ובמידה שיקבל הצעה כזו אכן יצטרף אל אחד מהם כחבר סגל.
  7. במידה ויחליט המלגאי לא לחזור לאחד המוסדות בארץ,  למרות שקיבל הצעה כנ"ל, הוא יידרש להחזיר את המלגה.
  8. לא יוגשו מועמדים אשר היו בעבר בעלי מינוי כחבר סגל אקדמי בכיר (מדרגת מרצה או דרגה מקבילה ומעלה), במסלול הרגיל, במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל.

מועמדים שהגישו מועמדות למלגה זו במחזורים קודמים ומועמדותם הוגשה לות"ת (אחרי שלב המיון האוניברסיטאי) אינם יכולים להגיש מועמדות שנית. בנוסף, על פי כללי ות"ת, לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית מלגות אחת של ות"ת בו זמנית בשנה נתונה.

נא תשומת לבכם כי כל תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או בעלי מעמד של "תושב קבע".

לכל מועמד נא להגיש את המסמכים המפורטים להלן:

1.         טופס בקשה (מודפס).

2.         קורות חיים ורשימת פרסומים.

3.         תקציר של עבודת הדוקטורט.

4.         תכנית המחקר המבוקשת בחו"ל (2-1 עמודים).

5.         מכתב הזמנה מהמארח/אוניברסיטה מחו"ל.

6.       לפחות שני מכתבי המלצה: (1) ממנחה עבודת הדוקטורט;  (2) מחבר סגל אשר מכיר או לימד את המועמד – ממוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, או מהאוניברסיטה

(ניתן להגיש המלצות נוספות).

 

את טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים מתבקשים המועמדים להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד ליום ראשון, 4 באפריל 2022, וכן את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>