מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

מלגות המועצה להשכלה גבוהה לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה מיועדות לעודד סטודנטים אלה לפנות ללימודי תואר שלישי, לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ללימודים, ובכך לקצר את משך לימודיהם עד קבלת התואר. כמו כן מיועדת התכנית להגדיל בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי הבכיר יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל.

 

הזוכים ייבחרו על בסיס כלל-ארצי (ולא מוסדי) של מצוינות אקדמית.

במסגרת התכנית תעניק הות"ת מדי שנה עד 8 מלגות חדשות.

 

רשאים להגיש מועמדות:

תלמידי התואר השלישי אשר ארץ לידתם או ארץ לידת אחד מהוריהם היא אתיופיה, ואשר תכנית המחקר שלהם אושרה ולא חלפה שנה ממועד אישורה. יכולים להגיש מועמדות גם דוקטורנטים שהצעת המחקר שלהם הוגשה לשיפוט וטרם אושרה, וזאת בצירוף אישור מהמנחה.

דוקטורנטים שהגישו מועמדות למלגה זו במחזורים קודמים ומועמדותם הוגשה לות"ת (אחרי שלב המיון האוניברסיטאי) אינם יכולים להגיש מועמדות שנית. בנוסף, על פי כללי ות"ת, לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית מלגות אחת של ות"ת בו זמנית בשנה נתונה.

נא תשומת לבכם כי כל תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או בעלי מעמד של "תושב קבע".

סכום המלגה הוא 72,200 ₪ לשנה למשך שלוש שנים: 52,200 ₪ הקצבת הות"ת ועוד 20,000 ₪ נוספים במימון הפקולטה/היחידה/המנחה כתוספת למלגה ולכיסוי הוצאות מחקר.

הות"ת לא תאפשר כפל מלגות. במקרים שבהם זכה הדוקטורנט במלגה נוספת שומרת לעצמה ועדת ההיגוי של הות"ת את הזכות לבחון את המקורות הנוספים במטרה למנוע כפל תקצוב.

המלגאי מתחייב כלפי האוניברסיטה לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר תוך ארבע שנים ממועד זכייתו במלגה, ולא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 8 שעות הוראה שבועיות למשך שנתיים בלבד.

 

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים האלה:

1.       טופס הבקשה של המועצה להשכלה גבוהה (מודפס ובצירוף תמונה). נא להקפיד לחתום בעמ' 1 למטה וגם בעמ' 3 למטה.

2.       קורות חיים, כולל ציוני סיום תואר ראשון ושני ועבודת גמר (לפרט את התארים ולציין אם הוענקו בהצטיינות או בהצטיינות יתרה, פרסים וכד').

3.         רשימת פרסומים (אם יש). 

4.         גיליונות ציונים של התואר הראשון והשני ושל התואר השלישי עד כה.

5.       תקציר עבודת ה- M.Sc  או MA. מועמדים שהתקבלו למסלול ישיר לדוקטורט יגישו תקציר הישגיהם  במחקר (עמוד אחד עד שנים).

6.       תקציר הצעת המחקר לדוקטורט, בין שאושרה על ידי מוסדות האוניברסיטה או רק על ידי המנחה לדוקטורט.

7.       אישור תכנית הדוקטורט (אם כבר אושרה).

8.       3 מכתבי המלצה: (1) המלצת המנחה בתואר שני (2) המלצת המנחה לדוקטורט (3) מכתב של חבר סגל אקדמי המכיר את המועמד. בהמלצה יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו וחדשנותו ולהתייחס להישגים האקדמיים של המועמד.

          כל ממליץ מתבקש למלא את הטופס המצורף "מכתב המלצה - נספח".

9.       התחייבות הפקולטה/היחידה/המנחה למימון בסך 20,000 ₪  לשנה במשך 3 שנים; האישור יועבר במכתב נפרד ולא כחלק ממכתב ההמלצה.

                                      

את טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים מתבקשים המועמדים להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד ליום שני, 22 במרס 2021, וכן את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive