שירותים למשתלמים בתר-דוקטוריים

כרטיס סטודנט/ משתלם

משתלמים בתר-דוקטורים זכאים לקבל כרטיס סטודנט, בעזרתו יוכלו להזדהות ולהיכנס לקמפוס, וכן לקבל שירותים נוספים, כגון השאלת ספרים בספריות והנחות סטודנט. הכרטיס משמש גם לכניסה לבניינים בהם מתבצע המחקר.

 

כדי לקבל את כרטיס הסטודנט יש למלא טופס במדור תלמידי מחקר, ולצרף אליו תמונת פספורט. בד"כ הכרטיס מונפק בתוך עשרה ימי עבודה.

 

 

חניה בקמפוס

משתלמים בתר-דוקטורים זכאים לקבל תו חניה כחול המאפשר כניסה דרך כל שערי האוניברסיטה, וחניה באזור ב' - הספרייה למדעים מדויקים, מחסנים, שרייבר, מדעי החיים, רפואה, דן דוד דרומי, רוזנברג, ספרית סוראסקי, מנהל צפוני, מרכז הספורט, חניון צפוני.

 

מי שמופיעים במערכת המלגות הממוחשבת יוכלו לקבל את תו החניה. לקבלתו יש לפנות למדור ביטחון עם רישיון הרכב.

 


דואר אלקטרוני

כתובת דואר אלקטרוני של אוניברסיטת תל אביב תיפתח רק לאחר הזנת המלגה במערכת המחשב.

  • יש לוודא עם מזכירת המלגאים ביחידה כי המלגה אכן הוזנה.
  • יש לפנות אל ה- helpdesk במרכז החישובים בטלפון: 6408888 – 03.
  • סטודנטים זרים (שמספר הדרכון שלהם הומר) מתבקשים לפנות אל מרכז החישובים כשבידם מספר הסטודנט שנפתח עבורם ב- ERP.

 


ספורט

מרכז עלית לספורט מעניק הנחת סטודנט ברכישת מינוי, כרטיסיות וכניסות חד פעמיות למועדון הספורט. לקבלת פרטים יש לפנות אל מרכז הספורט בטלפון 6408909 – 03 שלוחה 2.

 


ביטוח

לתשומת לבכם: מלגות ההשתלמות הבתר-דוקטורית אינן כוללות תשלומי ביטוח כגון ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכד'. המשתלמים צריכים להסדיר ביטוחים אלה בעצמם.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive