שירותים למשתלמים בתר-דוקטוריים

כרטיס סטודנט/ משתלם

משתלמים בתר-דוקטורים זכאים לקבל כרטיס סטודנט, בעזרתו יוכלו להזדהות ולהכנס לקמפוס, וכן לקבל שירותים נוספים, כגון ספרים בספריות והנחות. הכרטיס משמש גם לכניסה לבניינים בהם מתבצע המחקר.

 

כדי לקבל את כרטיס הסטודנט יש למלא טופס במדור תלמידי מחקר, ולצרף אליותמונת פספורט. הכרטיס יחולק במדור תלמידי מחקר או ישלח בדואר.

 

 

חניה בקמפוס

משתלמים בתר-דוקטורים זכאים לקבל תו חניה כחול המאפשר כניסה דרך כל שערי האוניברסיטה, וחניה באזור ב' - הספריה למדעים מדויקים, מחסנים, שרייבר, מדעי החיים, רפואה, דן דוד דרומי, רוזנברג, ספרית סוראסקי, מנהל צפוני, מרכז הספורט, חניון צפוני.

 

מי שמופיעים במערכת המלגות הממוחשבת יוכלו לקבל את תו החניה. לקבלתו יש לפנות למדור ביטחון עם רשיון הרכב.

 


דואר אלקטרוני

כדי לקבל כתובת דו"אל באוניברסיטה, יש למלא טופס בנושא במדור תלמידי מחקר ולחתום על הצהרה לשימוש במשאבי המחשב.

 


ספורט

מרכז עלית לספורט מעניק הנחה ברכישת מינוי, כרטיסיות וכניסות חד פעמיות למועדון הספורט. לקבלת פרטים יש לפנות אל מרכז הספורט בטלפון 6408909 שלוחה 2

 


ביטוח

לתשומת לבכם: מלגות ההשתלמות הבתר-דוקטורית אינן כוללות תשלומי ביטוח כגון ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכד'. המשתלמים צריכים להסדיר ביטוחים אלה בעצמם.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive