הרשמה לתכנית ההשתלמות הבתר-דוקטורית

עודכן: 10.01.2021

רשאים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בתנאי הסף שלהלן:

 • בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או תואר "דוקטור לרפואה" ממוסד להשכלה גבוהה מוכר או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • מי שלא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת ההשתלמות.
 • מי שקיבלו הסכמה של איש סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה (במסלול הרגיל), להיות מדריך של ההשתלמות הבתר-דוקטורית.
 • תנאי הכרחי לביצוע ההשתלמות הוא קיומו של מקור מימון למלגת ההשתלמות.

 

מועדי הרשמה

למלגות שימומנו על ידי מדריך ההשתלמות, או כאלה שאינן ממומנות על ידי האוניברסיטה, ניתן להגיש מועמדות במשך כל השנה.

 

קול קורא למלגות מצ'ינג (50% במימון האוניברסיטה וההשלמה במימון מנחה ההשתלמות) יפורסם בדרך כלל פעם בשנה, בחודשים ינואר-פברואר למבקשים להתחיל את השתלמותם בחודש אוקטובר.


 

מסמכים שיש לצרף בעת הגשת המועמדות

 • מכתב מאת ראש היחידה הקולטת, המאשר את ההשתלמות.
 • מכתב מאת חוקר בכיר מאוניברסיטת תל-אביב המוכן להדריך את המשתלם, המתייחס בין השאר למקור המימון.
 • טופס התחייבות מימון, חתום על ידי מדריך ההשתלמות. 
 • מכתבי המלצה, כדלהלן: 
  • מכתב ממנחה/י הדוקטורט (יש לצרף מכתב/י המלצה מכל מנחי הדוקטורט).
  • מכתב מחוקר שאינו שייך לסגל האקדמי של המוסד בו סיים המועמד את לימודי הדוקטורט.
  • מכתב נוסף מחוקר המשתייך למוסד אקדמי מוכר, לפי בחירתו של המועמד.
 • תיאור קצר - כשני עמודים - של תכנית ההשתלמות. על התכנית לכלול התייחסות לסעיפים הבאים: הקדמה, מטרות מחקר, שיטות מחקר, תכנית מחקר וזמנים, המשאבים הדרושים, תוצאות צפויות, חשיבות המחקר. 
 • תולדות חיים ורשימת פרסומים.
 • אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה", או אישור מנהלי בו מצוין המועד בו הוגשה עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • לקול הקורא (מלגות המצ'ינג) יש למלא גם טופס הצגת מועמדות (ראו קול קורא אם פורסם).

 
דרך הטיפול

המועמדים לכל סוגי המלגות יובאו לאישור הוועדה למשתלמים בתר-דוקטורים.

הטיפול בוועדה יחל לאחר קבלת תיק מועמדות הכולל את כל המסמכים הנדרשים. 

המסמכים ימסרו למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית, בדוא"ל: rayalipc@tauex.tau.ac.il

טלפון: 03-6408161

בניין הסנאט, חדר 215

תשובות יינתנו בדרך כלל לא יאוחר משבועיים-שלושה ממועד הגשת המועמדות.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive