השתלמות בתר דוקטורית באוניברסיטת תל אביב

עודכן: 05.11.2023

מטרת ההשתלמות

מטרת ההשתלמות הבתר-דוקטורית היא לאפשר לחוקרים צעירים, שאושרה זכאותם לקבלת תואר שלישי ממוסד אחר, השתלמות מדעית במסגרת קבוצת מחקר מבוססת או בתחום מחקר מבוסס ובליווי חבר/ת סגל בכיר/ה. ההשתלמות נועדה לקדם את המשתלם/ת לשלב נוסף ולהכשירו/ה לשמש כחוקר/ת באקדמיה או מחוצה לה.

 

במקרים חריגים, ובאישור הוועדה, תינתן האפשרות לבצע השתלמות בתר-דוקטורית:

  • למי שהשלים/ה את התואר השלישי באוניברסיטת תל-אביב, ובלבד שההשתלמות תתבצע ביחידה אחרת, והמלווה אינו/ה קשור/ה לקבוצת המחקר במסגרתה בוצעה עבודת הדוקטור.
  • למי שמבקש/ת להשתלם באותה מעבדה בה בוצעה עבודת הדוקטור, ובלבד שההשתלמות תיעשה בצמוד להגשת עבודת הדוקטור לשיפוט, משכה לא יעלה על שנה אחת, ומימונה ייעשה על יד המנחה. 

 

הוועדה למשתלמים בתר-דוקטוריים

סגן הרקטור יכהן כיו"ר ועדת המשתלמים הבתר-דוקטורים. בוועדה יהיו חברים סגן הנשיא למו"פ, וכן נציג/ה אחד של כל אחת מהפקולטות. הוועדה תחליט על כשירותם של המועמדים לקבל מעמד של משתלם בתר-דוקטורי באוניברסיטה.

 
 

שיעורי המלגות ומשך הענקתן

שיעורי המלגות יקבעו על ידי הנהלת האוניברסיטה מזמן לזמן. ההיקף המינמלי למשתלם/ת ישראלי/ת עומד על 100% מלגה, ולמשתלם/ת בינלאומי על 150%. משך הזמן המינימלי הוא שנה לפחות. גובה המלגה המינימלית לשנה הוא: 75,740 ₪. הסכום החודשי של מלגה בהיקף 100% הוא כ-6,300 ₪.
ניתן להגדיל את היקף המלגה עד ל-225%. 

 

 

הארכת השתלמות בתר-דוקטורית  

המשך המינימלי של השתלמות בתר-דוקטורית הוא שנה. הארכה לשנה שניה תיעשה באופן אוטומטי, לפי רצון המנחה והמשתלם. 

הוועדה למשתלמים בתר-דוקטורים תחליט על הארכת ההשתלמות לשנה שלישית ורביעית, ובמקרים יוצאים מן הכלל לשנה חמישית. הארכה לשנה חמישית תתאפשר למשתלמים שלא סיימו את עבודת הדוקטור באוניברסיטת תל אביב. 

 

 

העסקת משתלמים בהוראה

משתלמים לא יעסוקו בתקופת השתלמותם בכל עבודה שהיא - בין באוניברסיטה ובין מחוצה לה - ויקדישו את מירב זמנם ומרצם להשתלמות.

חרף האמור לעיל יהיו המשתלמים רשאיים לעסוק בהוראה באוניברסיטת תל אביב, בהיקף שלא יעלה על ארבע שעות הוראה שבועיות במשך שנה אקדמית. תמורת ההוראה ישולם שכר כפי שייקבע על ידי רשויות האוניברסיטה.

 


קניין רוחני

משתלמים בתר-דוקטורים יהיו כפופים לכל נוהלי האוניברסיטה בנושאי קניין רוחני.

 


אישור השתלמות

בתום ההשתלמות יהיו המשתלמים זכאים לאישור המעיד על ההשתתפות בתכנית, ועל משך תקופת ההשתלמות.

 

 

קול קורא למלגות מצ'ינג

קול קורא למלגות מצ'ינג (50% במימון האוניברסיטה והשלמה במימון מנחה/ת ההשתלמות) יפורסם בד"כ פעם בשנה, בחודשים ינואר-פברואר למבקשים להתחיל את השתלמותם בחודש אוקטובר.

  

בקשות למלגות שימומנו ע"י המנחה ניתן להגיש במשך כל השנה.

 

 

גורם מטפל

את כל הטפסים והשאלות בנושא התכנית למשתלמים בתר-דוקטורים יש להפנות למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית,

בנין הסנאט, חדר 215.

דוא"ל: rayalipc@tauex.tau.ac.il

טלפון: 03-6408161

פקס: 03-6416226

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>