השתלמות בתר דוקטורית באוניברסיטת תל אביב

עודכן: 01.07.2019

מטרת ההשתלמות

מטרת ההשתלמות הבתר-דוקטורית היא לאפשר לחוקרים צעירים, שאושרה זכאותם לקבלת תואר שלישי ממוסד אחר, השתלמות מדעית במסגרת קבוצת מחקר מבוססת או בתחום מחקר מבוסס ובליווי חבר סגל בכיר. ההשתלמות נועדה לקדם את המשתלם לשלב נוסף ולהכשירו לשמש כחוקר באקדמיה או מחוצה לה.

 

במקרים חריגים, ובאישור הוועדה, תינתן האפשרות לבצע השתלמות בתר-דוקטורית:

  • למי שהשלים את התואר השלישי באוניברסיטת תל-אביב, ובלבד שההשתלמות תתבצע ביחידה אחרת, והמלווה אינו קשור לקבוצת המחקר במסגרתה בוצעה עבודת הדוקטור.
  • למי שמבקש להשתלם באותה מעבדה בה בוצעה עבודת הדוקטור, ובלבד שתקופת ההשתלמות לא תעלה על שנה.

 

 

הוועדה למשתלמים בתר-דוקטוריים

סגן הרקטור יכהן כיו"ר ועדת המשתלמים הבתר-דוקטורים. בוועדה יהיו חברים סגן הנשיא למו"פ, וכן נציג אחד של כל אחת מהפקולטות. הוועדה תחליט על כשירותם של המועמדים לקבל מעמד של משתלם בתר-דוקטורי באוניברסיטה.

 
 

שיעורי המלגות ומשך הענקתן

שיעורי המלגות יקבעו על ידי הנהלת האוניברסיטה מזמן לזמן. ההיקף המינמלי למשתלם ישראלי עומד על 100% מלגה, ולמשתלם בינלאומי על 150%. משך הזמן המינימלי הוא שנה לפחות. גובה המלגה המינימלית לשנה הוא: 68850 ₪. הסכום החודשי של מלגה בהיקף 100% הוא כ-5700 ₪.
ניתן להגדיל את היקף המלגה עד ל-200%. במקרים חריגים ובאישור מיוחד תינתן האפשרות להגדיל את היקף המלגה ל-225%. 

 

  

 

העסקת משתלמים בהוראה

משתלם לא יעסוק בתקופת השתלמותו בכל עבודה שהיא - בין באוניברסיטה ובין מחוצה לה - ויקדיש את מירב זמנו ומרצו להשתלמות.

חרף האמור לעיל יהיה המשתלם רשאי לעסוק בהוראה באוניברסיטת תל אביב, בהיקף שלא יעלה על ארבע שעות הוראה שבועיות במשך שנה אקדמית. תמורת ההוראה ישולם שכר כפי שייקבע על ידי רשויות האוניברסיטה.

 


קניין רוחני

משתלם בתר-דוקטורי יהיה כפוף לכל נוהלי האוניברסיטה בנושאי קניין רוחני.

 


אישור השתלמות

בתום ההשתלמות יהיה המשתלם זכאי לאישור המעיד על ההשתתפות בתכנית, ועל משך תקופת ההשתלמות.

 

קול קורא למלגות מצ'ינג

קול קורא למלגות מצ'ינג (50% במימון האוניברסיטה ו- 50% במימון מנחה ההשתלמות) יפורסם בד"כ פעם בשנה, בחודשים ינואר-פברואר למבקשים להתחיל את השתלמותם בחודש אוקטובר.

  

בקשות למלגות שימומנו ע"י המנחה ניתן להגיש במשך כל השנה.

 

גורם מטפל

את כל הטפסים והשאלות בנושא התכנית למשתלמים בתר -דוקטורים יש להפנות למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית, בנין הסנאט חדר 215.

טלפון – 6408161 - 03

פקס – 6416226 - 03

 

דוא"ל: rayalipc@tauex.tau.ac.il או gilah@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive