נוהל עובדים המבקשים ללמוד לתואר שלישי במקום העסקתם

עודכן: 18.03.2019

הוראת הנוהל

 

הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר פועלת בהתאם להחלטת הוועדה המרכזת משנת 1981, הקובעת כי ככלל ״לא יורשה עובד סגל מינהלי או טכני של האוניברסיטה ללמוד ביחידה בה הוא עובד״. מקרים חריגים ייבדקו ברקטורט ויאושרו על ידיו מבחינה אקדמית. החלטה זו תקפה גם לגבי המוסדות המסונפים לאוניברסיטה. (כלומר בתי החולים ומכוני המחקר - שהרי המנחה המיועד, במקרים בהם אנו דנים, מועסק באוניברסיטה, ומכאן נובע סינופו של המוסד לאוניברסיטה, ומכאן נובעת שליטת האוניברסיטה על ההיבט האקדמי הנוגע למוסדות אלה).

 

 

ועדה לטיפול כמקרים החריגים

 

הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר תמנה מקרבה ועדת משנה קבועה שאליה יוגשו בקשות אלה. ועדה זו, כאשר תדון על מתן התר חריג, תתייחס בין שאר שיקוליה גם לנקודות אלה:

  1. מניעת מצב שבגלל הקירבה האישית היתרה, והתלות שנוצרו בין המנחה לתלמיד (בעקבות העבודה המשותפת) יפגע כושר השיפוט האובייקטיבי של המנחה במישור האקדמי.
  2. הקשר בין נושא המחקר לבין פעילותו השוטפת של המועמד.
  3. מידת האפשרות לנתק את התרומה האישית של המועמד, מהעבודה הקבוצתית הנעשית במעבדה .

 

דרך הטיפול

 

המנחה והמועמד יתבקשו להתייחס לשלושת הנקודות שצוינו לעיל. לשם כך יצרפו לטופס הקבלה ללימודים את המסמכים הבאים:

 

1. המועמד יצרף מכתב (עמוד עד שניים) שמטרתו להבהיר היטב את הקשר בין נושא המחקר המוצע לדוקטוראט לבין פעילותו השוטפת במקום עבודתו. המכתב יתייחס לנושאים הבאים:

 

1.1.  מקום העבודה - שם המעסיק, כתובת מקום העבודה ושם הממונה הישיר.

1.2.  מספר הימים/שעות בשבוע שיוקדשו לביצוע עבודת הדוקטוראט.

1.3.  נושא המחקר לדוקטוראט.

1.4.  פירוט הנושאים בהם עוסק המועמד במסגרת עבודתו ( כ- 1/2 עמוד).

1.5.  פירוט מטרות המחקר ושיטות המחקר תוך התייחסות למקום ביצועו של המחקר ולדרך
ביצועו (כ- 1/2 עמוד).

1.6.  התחייבות לגבי העדר חפיפה בין המחקר המוצע לבין נושאי עבודתו השוטפת של
המועמד.

 

 

2. כמו כן יתבקש המועמד לצרף למכתבו מכתב מהממונה הישיר במקום העבודה המאשר את לימודיו לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב ומתייחס למספר הימים/שעות שאושרו למועמד לצורך מחקרו.

 

3. המנחה יצרף מכתב משלו בו יאשר את הפרטים שנמסרו במכתבו של התלמיד ויתייחסלנושאים הבאים :

 

3.1. מיקום ביצוע עבודת הדוקטוראט.

3.2.   כמה שעות/ימים בשבוע על המועמד להקדיש לביצוע עבודת הדוקטוראט והאם למועמד
יש את הזמן הנדרש.

3.3.   מהו הקשר בינו לבין המועמד במסגרת מקום עבודתם - במקרה ששניהם עובדים באותו
מוסד.

3.4.   מהי מידת הקשר/ניתוק בין עיסוקו של המועמד במקום עבודתו לבין מחקרו במסגרת
עבודת הדוקטוראט.

3.5.   מהו חלקו של התלמיד בביצוע עבודת המחקר ומהי תרומת עבודת הצוות (באם קיים)
לביצוע עבודת הדוקטוראט .

3.6.   התחייבות לגבי העדר חפיפה בין המחקר המוצע לבין נושאי עבודתו השוטפת של
המועמד.

 

 

 

החלטת הוועדה

 

לאחר קבלת ההבהרות מהמנחה והמועמד תפעל הוועדה כמפורט להלן:

 

1.   תחליט האם לזמן את המנחה ו/או התלמיד להופיע לפניה בנושא.

 

2.   תמליץ לפני הרקטורט על אחת מהאפשרויות הבאות:

 

■      לאשר את לימודי העובד ביחידה בה הוא מועסק.

■      לדחות את בקשת העובד, ולא לאשר את לימודיו ביחידה בה הוא מועסק.

■      לאשר את לימודיו בתנאים מסוימים (שינוי חוג, החלפת מנחה, החלפת נושא וכוי).


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>