לימודים לתואר שלישי והעסקה

עודכן: 31.01.2022

1. סעיף 38.3 בתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר קובע כי:

 

"לא יורשה עובד סגל מינהלי או טכני של האוניברסיטה ללמוד ביחידה בה הוא עובד. מקרים חריגים יובאו לאישור הרקטור".

הסעיף נכתב בהלימה להחלטת הוועדה המרכזת משנת 1981, והוא תקף גם לגבי המוסדות המסונפים לאוניברסיטה (בתי חולים ומכוני מחקר). 

 

פניות בנושא זה יש להעביר לגב' שלי גפן, מרכזת המזכירות האקדמית. 

 

2. סעיף 38.4 בתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר קובע כי:

"תלמיד (שאינו עובד אוניברסיטה), המבקש לבצע מחקר במקום עבודתו, בקשתו תיבחן על-ידי הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר". 

הוועדה בודקת בפועל את כל המקרים בהם עשויה להיות השקה בין הנושא המוצע למחקר לבין עבודתו השוטפת של התלמיד.

הוועדה מתייחסת, בין שאר שיקוליה, גם לנושאים האלה: 

  1. מניעת מצב שבגלל הקירבה והתלות שנוצרו בין המנחה לתלמיד (בעקבות העבודה המשותפת) יפגע כושר השיפוט האובייקטיבי של המנחה במישור האקדמי.
  2. הקשר בין נושא המחקר לבין פעילותו השוטפת של המועמד במסגרת עבודתו.
  3. מידת האפשרות לנתק את התרומה האישית של המועמד, מהעבודה הקבוצתית הנעשית במעבדה.

 

דרך הטיפול

המנחה והמועמד יצרפו לטופס הקבלה ללימודים את המסמכים הבאים:

  1. המועמד יצרף מכתב (עמוד עד שניים) אשר מטרתו להבהיר היטב את הקשר בין נושא המחקר המוצע לדוקטורט, לבין פעילותו השוטפת במקום עבודתו. המכתב יתייחס לנושאים הבאים:

             1.1. מקום העבודה – שם המעסיק, כתובת מקום העבודה ושם הממונה הישיר.

             1.2. מספר הימים/השעות בשבוע שיוקדשו לביצוע עבודת הדוקטורט.

             1.3. נושא המחקר לדוקטורט.

             1.4. פירוט הנושאים בהם עוסק המועמד במסגרת עבודתו (כחצי עמוד).

             1.5. פירוט מטרות המחקר ושיטות המחקר תוך התייחסות למקום ביצועו של המחקר ולדרך ביצועו

                    (כחצי עמוד).

             1.6. התחייבות לגבי העדר חפיפה בין המחקר המוצע לבין נושאי עבודתו השוטפת של המועמד.

 

      2.  כמו-כן, יתבקש המועמד לצרף למכתבו מכתב מהממונה הישיר במקום העבודה, המאשר את

           לימודיו לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב ומתייחס למספר הימים/ השעות שאושרו  למועמד

           לצורך מחקרו.

 

      3.   המנחה יצרף מכתב משלו בו יאשר את הפרטים שנמסרו במכתבו של התלמיד ויתייחס

            לנושאים הבאים:

           3.1. מיקום ביצוע עבודת הדוקטורט.

           3.2. כמה שעות/ימים בשבוע על המועמד להקדיש לביצוע עבודת הדוקטור והאם למועמד יש את

                  הזמן הנדרש.

           3.3. מהו הקשר בינו לבין המועמד במסגרת מקום עבודתם – במקרה ששניהם עובדים באותו מוסד.

           3.4. מהי מידת הקשר/ניתוק בין עיסוקו של המועמד במקום עבודתו לבין מחקרו במסגרת עבודת

                  הדוקטורט.

           3.5. מהו חלקו של התלמיד בביצוע עבודת המחקר ומהי תרומת עבודת הצוות (באם קיים) לביצוע

                  עבודת הדוקטור.

           3.6. התחייבות לגבי העדר חפיפה בין המחקר המוצע לבין נושאי עבודתו השוטפת של המועמד.

 

החלטת הוועדה

בהתאם לחומרים שיתקבלו בוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, תתקבל החלטה האם לאפשר את קבלת התלמיד ללימודים, אם לאו, והאם לאשר את הלימודים בתנאים מסוימים. 

 

התקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>