שירותים נוספים וסיוע לסטודנטים

עודכן: 18.08.2019

דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זינגר הוא הגוף המרכזי באוניברסיטה העוסק ברווחת הסטודנטים ומטפל בבעיותיהם האישיות. הדקאנט מקיים לשם כך קשר הדוק עם המוסדות האקדמיים והמנהליים של האוניברסיטה ועם גופים חיצוניים, תוך שמירת סודיות.

 

באוניברסיטה פועלות 5 ספריות מרכזיות ו-9 ספריות מחלקתיות. ספריות האוניברסיטה נותנות שירות לסטודנטים, למרצים, לעובדים ולגמלאים של האוניברסיטה ולכל מי שקיבלו היתר להשתמש בשירותיהן. יש לעקוב באתרי הספריות אחר שעות הפתיחה. 

היחידה מקיימת מערך של קורסים סמסטריאליים באנגלית וקורסים שנתיים בשפות שונות למטרות אקדמיות, מחקר ותקשורת. הקורסים נערכים במקביל ללוח הזמנים של שנת הלימודים.

היחידה מציעה תכניות לימודים חד-שנתיות, סמסטריאליות וקורסי קיץ לתלמידים מארצות דוברות אנגלית במגוון תחומים. הלימודים מתקיימים באנגלית ומקנים נקודות זכות באוניברסיטאות.

המרכז מקיים קורסים בעברית המיועדים למועמדים ולתלמידים שלא הגיעו לרמה מספקת בעברית או המבקשים להתקדם בלימודי העברית.

המשרד לקשרי חוץ אקדמיים אמון על ייסוד ויישום שיתופי פעולה בין אוניברסיטת ת"א לבין אוניברסיטאות ברחבי העולם באמצעות הסכמים (בעיקר חילופי סטודנטים).

יישום ההסכמים מתבצע על ידי הפעלת התוכניות לחילופי סטודנטים.

היחידה לשכר לימוד נמצאת בבניין המרכז למרשם, רח' קלצ'קין 25, רמת-אביב, תל-אביב. טלפון: 03-6405550

 

אגף רישום ומנהל תלמידים אמון על כל נושא רישום מועמדים, ענייני שכר לימוד, מעקב ובקרה אחר הדרישות האוניברסיטאיות של הסטודנטים.

המרכז לקידום ההוראה פועל מטעם רקטור האוניברסיטה ושואף לשפר את כישורי ההוראה של המרצים, ולהקנות להם מגוון רחב של כלים פדגוגיים, כדי להעצים את חוויית הלמידה של הסטודנטים.

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת תל אביב היא עמותה עצמאית ללא כוונת רווח שמטרתה לפעול למען הסטודנטים באוניברסיטה ומחוצה לה, תוך שמירה על האינטרסים החברתיים, הכלכליים, האקדמיים והציבוריים שלהם. האגודה מציעה מגוון רחב של פעילויות ושירותים בתחומים שונים.

מרכז בריאות וספורט באוניברסיטת תל אביב המציג מגוון פעילויות וחוגים. במסגרת המרכז פועל מועדון המפעיל את נבחרות הסטודנטים בענפי הספורט השונים במסגרת מפעלי אס"א (איגוד ספורט אקדמי).

קבילות סטודנטים בנושאים שלא באו על פתרונן ביחידות האוניברסיטה, ניתן להפנות בכתב לנציב קבילות הסטודנטים.

 

מבקר האוניברסיטה בודק לפי הצורך את החוקיות, הסדירות, הסבירות, היעילות, החיסכון וטוהר המידות בניהול המשק, הכספים והמינהל ביחידות המנהליות והאקדמיות של האוניברסיטה ובגופים שבשליטתה. עוד בודק המבקר תלונות המופנות כנגד האוניברסיטה או אחת מיחידותיה, למעט בנושאים אקדמיים המסורים לסמכות הסנאט.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive