הוועדה למחקרים בבני אדם - ועדת האתיקה האוניברסיטאית

עודכן: 10.08.2021

באוניברסיטה פועלת ועדה העוסקת בהיבטים האתיים של מחקרים בבני אדם  (ועדת אתיקה אוניברסיטאית). הוועדה הינה ועדה לבחינת האתיקה במחקרים שבהם מעורבים נבדקים אנושיים, או חומר או מידע ממקור אנושי לרבות שאלונים, ראיונות, תצפיות, הקלטות וכיו"ב. ככלל, כל מחקר או ניסוי שבו מעורבים בני אדם, לרבות חומר חומר ממקור אנושי או  מידע ממקור אנושי (לרבות מחקרים הנערכים במסגרת הלימודים לתארים השונים), יש להגיש בקשה לאישור ועדת האתיקה האוניברסיטאית טרם תחילת ביצועו.

 

הגשת המחקרים לאישור הוועדה (לרבות הטקסים הנדרשים בעת ההגשה) תיעה באופן מקוון באמצעות מערכת ERP כפי שמופיע בהנחיות, באתר האינטרנט של הוועדה.

רשימת המסמכים הדרושים בעת ההגשה מופיעה גם היא באתר.

 

מובהר בזאת כי ועדת האתיקה אינה נוהגת להעניק אישורים רטרואקטיבית, ולכן תלמידים הנמצאים בשלב איסוף הנתונים חייבים להגיש בקשה לוועדת האתיקה.

 

הוועדה תבחן את ההצעה לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם עריכת מאזן של תועלת מול סיכון, טיפול נאות בנבדקים, לרבות שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם, כיבוד צנעת הפרט והסכמה מדעת, זאת תוך התייחסות מיוחדת לאוכלוסייה בסיכון (vulnerable subjects).

 

לא יבוצע מחקר בבני-אדם בכל רמה שהיא, בין אם במסגרת הלימודים לתואר, ובין אם במסגרת מחקרים המתבצעים על ידי חברי הסגל, ללא אישור בכתב ומראש של הוועדה ובכפוף לתקנותיה ולהנחיותיה.

 

נהלים בנושא אתיקה במחקר ניתן לראות באתר של ועדת האתיקה האוניברסיטאית.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801