מידע כללי

עודכן: 17.06.2023

סדרי ביטחון | שעות פעילות שגרתית בקמפוס | אבידות | פעילות ציבורית בקמפוס | בטיחות | שירותי רפואה ובריאות | תחזוקה

 

סדרי ביטחון

 

אבטחה

השמירה על הסדר, על הביטחון ועל אכיפת הוראות החנייה בתחום הקמפוס נעשית על ידי עובדי יחידת הביטחון. חובה על התלמידים להישמע להוראותיהם ולהזדהות בפניהם.

 

כניסה לקמפוס

1. שערי הכניסה לקמפוס – בקמפוס כמה שערי כניסה להולכי רגל הפתוחים בשעות הפעילות, מהם חמישה המשמשים גם לכניסת כלי רכב המצוידים באישורי כניסה מתאימים:

שער מספר 1 שער פרנקל שעות פתיחה: 7:30 – 19:30

שער מספר 4 שער רמניסיאנו שעות פתיחה: 24 שעות ביממה

שער מספר 14 מואיז ספראשעות פתיחה: 6:00 – 18:00

בחופשות ובערבי חג ייסגרו השערים מוקדם יותר, והודעה על כך תפורסם מראש.

חל איסור מוחלט להיכנס לקמפוס מעל הגדר או מתחת לגדר.

שעות הפתיחה של שערי הקמפוס משתנות במהלך השנה ומפורסמות לקראת כל סמסטר, פגרה, חופשה על ידי יחידת הביטחון.

 

2. זיהוי ובידוק ביטחוני

 • בכניסה בשערי הקמפוס חובה להציג בפני המאבטח בשער תעודת סטודנט / איש סגל תקפה.
 • על פי דרישת המאבטח בשער חובה להציג בפניו את הכבודה האישית לצורך ביצוע בדיקה ביטחונית לכבודה.
 • סטודנט או איש סגל אשר אין ברשותו תעודת סטודנט / איש סגל תקפה, יציג בפני המאבטח בשער תעודת זהות או רישיון נהיגה.
 • סטודנט או איש סגל אשר יגיע לשער ללא תעודה מזהה כאמור לעיל, יעוכב מחוץ לשער עד להגעת אחראי משמרת/ סייר ביטחון לבדיקה ולזיהוי המעוכב.
 • לא תורשה כניסת אדם לקמפוס אשר יסרב להזדהות או יסרב לאפשר ביצוע בדיקה ביטחונית בכבודתו ובחפציו כאמור לעיל.
 • אם הנך נושא נשק, יש לדווח על כך למאבטח בשער להציג בפניו רישיון תקף לנשיאת הנשק.

 

3. כניסה לתחום הקמפוס, נהיגה וחנייה בשטח הקמפוס

 • כניסה לתחום הקמפוס וחנייה בשטח הקמפוס תורשה לרכב נושא תווית חנייה או לבעלי אישור חנייה זמני תקף שהונפק על ידי יחידת הביטחון.
 • הנהיגה באופנועים ובקטנועים ברחבי הקמפוס מותרת אך ורק על הכבישים. חנייתם מותרת במגרשי החנייה המיועדים לאופנועים ולקטנועים בלבד ובכפוף להוראות החנייה. חל איסור לנסוע על מדרכות, רחבות גרנוליט ומדשאות.
 • מדי שנה בשנה תוקצה מכסת תווי חנייה להגרלה בעבור הסטודנטיות והסטודנטים. ההגרלה תתבצע על פי תקנון שיפורסם. תו החנייה שיונפק לזוכות ולזוכים הנו אישי ואיננו ניתן להעברה או למסירה לכל אדם אחר.
 • חל איסור לקנות למכור, לסרוק, לצלם או להעביר תווית חנייה מאדם לאדם. המוצא תווית חנייה יעבירה מיד ליחידת הביטחון. חל איסור לקבל תווית חנייה שלא באמצעות יחידת הביטחון.
 • התנועה והחנייה בשטח האוניברסיטה הן בהתאם לתמרורים, לסימונים ולהוראות התנועה והחנייה בקמפוס.
 • תנועה וחנייה בניגוד להוראות החנייה מהווה עבירה על הוראות האוניברסיטה וצפויה לענישה בדין משמעתי. נגד מבצע העבירה יוגש דוח עבירת חניה או ברירת קנס.

 

4. הכנסת בעלי חיים לקמפוס – חל איסור על הכנסת בעלי חיים לקמפוס, לרבות בעלי חיים ברכב. איסור זה אינו חל על כלבים המשמשים לליווי עיוורים או כלבים באילוף לכלבי נחייה או תמיכה.

 

שעות הפעילות השגרתית בבניינים וברחבי הקמפוס

שעות הפעילות השגרתית ברחבי הקמפוס הן בימים א' – ה' בשעות 7:00 – 21:00, בימי שישי ובערבי חג – 7:00 – 13:00.

בימי חול, עם סיום הפעילות השגרתית בקמפוס, ובימי סוף השבוע ובערבי חג אסורה הכניסה לקמפוס. הכניסה לקמפוס לאחר שעות הפעילות השגרתית תותר לאנשי סגל בלבד בתפקיד ולסטודנטים אשר קיבלו היתר לכך בכתב ממזכירויות הפקולטות.

לאחר שעות הפעילות השגרתית תותר הכניסה לקמפוס אך ורק במקרים של קיום פעילות מחקר, פעילות לימודים, פעילות בידור/ תרבות או פעילות אחרת שקיבלה על כך אישור מראש ובכתב ממזכירות הפקולטה/ בית הספר/ חוג או מרשות מוסמכת אחרת של האוניברסיטה.

בסמכות הפקולטות/ היחידות לשנות את שעות הפעילות השגרתית בבניינים על פי הצרכים ולהביא זאת לידיעת התלמידים והעובדים.

בעת הכניסה לבנייני האוניברסיטה (שבהם מוצבת שמירה) יש להזדהות בפני שומר הבניין ולהציג בפניו את אישור הכניסה לבניין או את תעודת הסטודנט התקפה. לאחר שעות הפעילות השגרתית לא תותר כניסתו של סטודנט / איש סגל לבניין ללא היתר כניסה.

 

רכיבה בקמפוס על אופניים, סקטים, גלגיליות, קורקינט וקורקינט חשמלי

אין להכניס אופניים/ קורקינטים לבניינים בקמפוס ואין לרכוב על מדשאות האוניברסיטה.

אופניים/ קורקינטים יש להחנות אך ורק במתקני החנייה לאופניים הממוקמים בסמוך לבניינים.

אסורה הרכיבה על סקטים/ גלגיליות בשטחי הקמפוס ובבניינים.

 

הופעה ולבוש

יש להקפיד על לבוש הולם ברחבי הקמפוס. אין להלך ברחבי הקמפוס יחפים או בבגד ים או ללא חולצה (למעט במרכז הספורט).
 

איסור עישון

על פי החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים חל איסור מוחלט לעשן בכל בנייני הקמפוס. העישון מותר אך ורק מחוץ לבניינים ובשטח הפתוח, 10 מטרים מדלת הכניסה לפחות. חל איסור לעשן נרגילות וכיו"ב ברחבי הקמפוס, לרבות במדשאות וברחבות הקמפוס. 

 

שמירה על רכוש פרטי

אין להשאיר תיקים ומסמכים ללא השגחה, גם לא לפרקי זמן קצרים. יש לשמור היטב על התיק, הארנק והחפצים האישיים בתחום הקמפוס, ובמיוחד בספריות ובכיתות הלימוד, למניעת גניבות ולמניעת הטרדתם של גורמי הביטחון בעקבות זאת.

תיק או חפץ עזוב יטופל כחפץ חשוד או יועבר ליחידת הביטחון, הכול לפי העניין. נגד בעל התיק/ החפץ תוגש תלונה משמעתית.

יש לדווח למשוב (מוקד שליטה ובקרה) על כל מקרה של גניבה או אובדן רכוש בתחום הקמפוס.

 

אבידות שנמצאות בקמפוס

המוצא אבדה באחד מבנייני האוניברסיטה ואינו מאתר את בעליה, ימסור אותה למנהל הבית שבו נמצאה. המוצא אבדה בשטח הקמפוס ואינו מאתר בעליה ימסור אותה ליחידת הביטחון, בבניין לוגיסטיקה וביטחון, טלפון 03-6405555.

 

נשק

הכנסת נשק לתחום הקמפוס תותר עם הצגת רישיון תקף לנשיאת נשק:

 1. אזרחיות ואזרחים יתבקשו להציג אישור תקף שהוצא על ידי המשרד לבטחון פנים, התואם את מספר הנשק ואת שם הבעלים.
 2. חיילות וחיילים במדים – בשירות סדיר או במילואים – יתבקשו להציג תעודת קצין או חוגר.
 3. בשערי הכניסה לקמפוס חובה להודיע למאבטח על נשיאת נשק, ויש להציג בפניו את הרישיון/ ההרשאה לנשיאת הנשק.
 4. יש להצניע את הנשק בתחומי הקמפוס.

 

הגברת ערנות

במהלך השהייה ברחבי הקמפוס יש להיות ערניים בכל הקשור להימצאותם של אנשים חשודים או חפצים חשודים. במקרה של איתור אדם חשוד, יש לבדוק את פשר מעשיו במקום, ובעת הצורך לדווח על החשוד למשו"ב בטלפון 03-6405555.

 

חפצים חשודים

חפץ עזוב ללא בעלים הוא בבחינת חפץ חשוד. עם גילוי חפץ נטוש יש להרחיק אנשים מסביבתו ולהזעיק מיד את אנשי הביטחון. יש לנסות לאתר את בעל החפץ בסביבה הקרובה. אין לגעת או לטלטל חפץ כאמור מחשש להיותו ממולכד. הטיפול בחפץ חשוד יתבצע על ידי חבלן משטרה בלבד.

 

פעילות פרסום בקמפוס

אין לחלק דפי פרסום בתחום הקמפוס. הדבקת מודעות מותרת רק בלוחות המודעות הכלליים אשר נועדו למטרות פרסום כלליות.

 

רוכלות

חל איסור על רוכלות בקמפוס, כגון: מכירת תכשיטים, בגדים, מוצרי סדקית וכו' ללא אישור מראש

 

משחקים

אין לשחק במרחב הקמפוס במשחקי כדור, בהטלת צלחות מעופפות, במשחקי קלפים וכיו"ב. פעילות ספורטיבית ניתן לבצע אך ורק במסגרת מועדון הספורט של האוניברסיטה.

 

הוצאת ציוד

אין להוציא ציוד השייך לאוניברסיטה אל מחוץ לקמפוס, אלא באישור בכתב מטעם ראש מנהל הפקולטה או מנהל היחידה שלה שייך הציוד. כל המבקש להוציא ציוד לא מזוהה, יידרש על ידי עובדי הביטחון להוכיח בעלות על הציוד.

 

משרדי יחידת הביטחון

משרדי יחידת הביטחון נמצאים בבניין לוגיסטיקה וביטחון, מזרחית לבניין שנקר (כימיה).

טלפון 03-6405555 | טלפון חירום 03-6408222 (המשו"ב מאויש בתורנות במשך כל שעות היממה).

 

מידע לשעת חירום ניתן למצוא באתר היחידה >

 

 

פעילות ציבורית בקמפוס

להלן עיקרי המידע המופיע בנוהל פעילות ציבורית בקמפוס (הוראה מס' 003-10):

האוניברסיטה הנה מוסד להשכלה גבוהה המבוסס על עקרון החופש האקדמי, והרואה בחופש הביטוי תנאי יסודי לקיומו. האוניברסיטה תבטיח ותטפח חופש ביטוי מלא בפעילות האקדמית, התרבותית והחברתית בין כתליה במסגרת חוקי המדינה.

 

הגדרות:

"קמפוס האוניברסיטה" לרבות מבנים, מתקנים שטחים פתוחים ומדשאות.

 

"פעילות ציבורית" - הפגנה, אסיפה, דיון, מופע, תצוגה, טקס חגיגי או כל אירוע אחר הנערך בתחום הקמפוס של האוניברסיטה ואיננו מתייחס למערך הלימודים באוניברסיטה, ולמעט כנסים מדעיים שהאוניברסיטה או הפקולטה מעניקה להם חסותה, אירועים רשמיים של האוניברסיטה ואירועים אשר קיימת לגביהם הוראה מיוחדת בקובץ הוראות האוניברסיטה, וכן להוציא פעילות מסחרית.   

 

כל פעילות ציבורית המתקיימת באוניברסיטה חייבת לעמוד בתנאים האלה:

1. שמירת דיני מדינת ישראל ותקנות האוניברסיטה

2. לא יהיה בקיום הפעילות הציבורית משום שימוש לרעה בשמה של האוניברסיטה

3. הפעילות הציבורית לא תשבש את המהלך התקין של ההוראה, המחקר והעבודה השגרתית בקמפוס ולא תפריע לו.

4. הפעילות הציבורית לא תפגע בתשתיות בקמפוס

 

הפעילות בכיכר אנטין

1. כל תלמידה או תלמיד רשאים לקיים פעילות ציבורית שקטה מסוג הפגנה או אסיפה בכיכר אנטין שבאוניברסיטה, ללא צורך בקבלת היתר מראש, ובלבד שיודיע מראש על דבר קיום הפעילות ליחידת הביטחון של האוניברסיטה. על ההודעה להגיע ליחידת הביטחון לפני תום יום העבודה האחרון שלפני מועד קיום הפעילות.

2. מארגני הפעילות בכיכר אנטין כאמור לעיל יהיו רשאים לפרסם את דבר קיומה על לוחות המודעות הציבוריים בקמפוס. חל איסור לחלק הודעות על אודות הפעילות ברחבי הקמפוס.

3. במהלך הפעילות יותרו חלוקת חומר הסברה, החתמת עצומות ונשיאת שלטים. בכל מקרה אסורה תליית שלטים על מבנים וגדרות או קביעתם בכיכר, וכן אסורה חסימת הכניסה לקמפוס ולבניינים שמסביב לכיכר.

4. מארגני הפעילות הציבורית יהיו אחראים על ניקיון הקמפוס מחומרי ההסברה והעלונים שחולקו.

5. חל איסור על התקנת פודיום/ במה בכיכר, לרבות התקנת מערכות הגברה ורמקולים בכיכר.

6. לא תותר קיום פעילות כלכלית בכיכר, וכן לא תותר הקמת מאהל בכיכר.

7. חל איסור על קיום כל פעילות בכיכר מעבר לשעות הפעילות השגרתיות של האוניברסיטה, לרבות לינה בכיכר בשעות הלילה.

8. תלמידות ותלמידים המעוניינים לארגן בכיכר אנטין פעילות ציבורית שאינה מסוג הפגנה או אסיפה, או לארגן פעילות ציבורית שלא בכיכר אנטין מחויב לקבל היתר מראש של הוועדה לקיום פעילות ציבורית.

 

הוועדה לקיום פעילות ציבורית תורכב משמונה חברים כלהלן:

סגן רקטור האוניברסיטה – יו"ר

מנכ"ל האוניברסיטה

דקאן הסטודנטים

היועץ המשפטי

מנהל האגף לקשרי חוץ

נשיא מועצת תלמידים

חבר סגל אקדמי שימונה על ידי רקטור האוניברסיטה

איש ציבור, חבר הוועד המנהל שימונה על ידי יו"ר הוועד המנהל

מנהל יחידת הביטחון

 

תלמידות ותלמידים המעוניינים לקיים פעילות ציבורית הטעונה היתר יפנו את בקשתו למזכירות דקאנט הסטודנטים. הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה לקיום פעילות ציבורית בקמפוס. פרט למקרים בעלי דחיפות מיוחדת, הרי שבקשה לקיום פעילות ציבורית תוגש לא יאוחר מארבעה ימי עבודה לפני המועד המתוכנן.

 

דקאן הסטודנטים, לאחר היוועצות עם גורמי הביטחון ועם ענף אירועים בקשרי חוץ, ימסור את תשובתו למארגן תוך שני ימי עבודה ממועד קבלת הבקשה.

 

בנסיבות מיוחדות תכונס הוועדה לקיום פעילות ציבורית.

הוועדה או חבר הוועדה המוסמך יהיו רשאים לקצר את ההליכים הנ"ל במקרים בעלי דחיפות מיוחדת. החליט חבר הוועדה המוסמך שלא לאשר קיום הפעילות הציבורית או לקיימה בסייגים ובתנאים, רשאי המארגן להגיש ערעור מנומק ליו"ר הוועדה, אשר יזמן את חבריה לדון בערעור. החלטות הוועדה תהיינה סופיות.

 

חומר פרסומי: אין לחלק חומר פרסומי ברחבי הקמפוס, למעט מקרים שבהם ניתן לכך היתר מראש מהגורמים המוסמכים.   

 

 

בטיחות

 

עקרונות הבטיחות מוגדרים בהוראות האוניברסיטה. התלמידים נדרשים לפעול בהתאם להוראות ולנוהלי הבטיחות הכלל-אוניברסיטאיים והמיוחדים של יחידותיהם.

 

באוניברסיטה פועלות מועצת בטיחות, ועדות בטיחות יחידתיות ומנגנון בטיחותי מקצועי – יחידת בטיחות. אלה עומדות לרשות ציבור התלמידים ואליהן יש לפנות במקרה של ליקויים, בהצעות לשיפורים או בשאלות בענייני בטיחות תעסוקתית ובטיחות אש. על מפגעים בטיחותיים יש לדווח למנהל הבית.

 

מידע מתומצת על הדרך שבה יש לנהוג במצבים חריגים ועל הגופים שאליהם יש לפנות במצבים אלה מרוכז בדף מידע לשעת חירום הנמצא על כל לוחות המודעות ובמזכירויות היחידות. רצוי לקרוא אותו בעתות רגיעה כדי לדעת להשתמש בו ביעילות גם במצב מתח.

 

חריגה מהוראות הבטיחות הנה עבירה בת עונשין בדין משמעתי ואף בדין הפלילי.

 

על התלמיד לדווח למזכירות החוג או למזכירות הפקולטה על כל תאונה שהיה מעורב בה בקמפוס. טפסים מתאימים ניתן לקבל במזכירויות השונות. מטרות הדיווח הן סיוע בסילוק מפגעים, הפקת לקחים והנפקת אישורים על התאונה.

 

מספר הטלפון של יחידת הבטיחות הוא 03-6409555 פקס 03-6408555.

תחנת עזרה ראשונה ומרפאה נמצאות בבניין הספרייה ע"ש אליהו סוראסקי.

 

 

שירותי רפואה ובריאות

 

מרפאת האוניברסיטה

שירותי בריאות כללית בשיתוף אוניברסיטת תל אביב מפעילים מרפאה בקמפוס, בבניין הספרייה המרכזית ע"ש אליאס סוראסקי.

המרפאה מספקת שירותי רפואה דחופה לכל באי הקמפוס (חלקם בשיתוף עם חברת ש.ח.ל.).

 

המרפאה פתוחה בימים א'-ה', בין השעות 08.00 – 18.00, מחודש אוקטובר עד יוני,

ובחופשת הקיץ בין השעות שעות 08.00 - 16.00.

 

שירותי הבריאות המוצעים:

מדי יום רפואת משפחה, רופאים מומחים ואחיות מוסמכות: בדיקות מעבדה, עזרה ראשונה, א.ק.ג ועוד.

המרפאה מספקת גם שירותי חיסונים למקצועות הבריאות הבאים בלבד: סיעוד/רפואה/פיזיותרפיה/הפרעות בתקשורת/ריפוי בעיסוק.

 

 

 

שירותי רפואה דחופה 

חברת נ.ט.ל.י מספקת שירותי רפואה דחופה באוניברסיטה באמצעות ניידות החברה. לכל בניין יש מספר מנוי שניתן לקבל ממנהל הבית או הגוש או ממרפאת האוניברסיטה. מוקד חירום 1-800-800-666 | טלפון 03-6957230

 

טיפולי שיניים לתלמידים

במסגרת ההוראה הקלינית הניתנת במרפאת השיניים של ביה"ס לרפואת שיניים יוכלו התלמידים לקבל עזרה ראשונה וטיפול שיניים אם הטיפולים תואמים את צורכי ההוראה. הטיפול יתבצע על ידי תלמידי השנים המתקדמות בהשגחה מלאה של רופאי ביה"ס.

 

 

תחזוקה

 

תקלות תחזוקה

הודעות על תקלות ומפגעי תחזוקה כגון: ברז דולף, שירותים מקולקלים, מפסק חשמל לא תקין, בורות, מפגעים בטיחותיים, יש להביא לידיעת מנהל הבית והגוש בכל בניין או לידיעת מוקד התקלות בטלפון 03-6409999 בשעות 8:00 – 15:30. לאחר השעה 15:30 יש לפנות למוקד הביטחון בטלפון 03-6405555.

 

תקלות בטלפונים

הודעות על תקלות בטלפונים פנימיים יש להפנות למוקד התקלות בטלפון 03-6408777.

הודעות על תקלות בטלפונים חיצוניים יש לפנות ישירות לשירות 166 של בזק.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801