הנחיות להגשת תכנית ללימודי תעודה לאישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני

הגשת תכנית חדשה ללימודי תעודה תיעשה על פי נוהל לימודי תעודה ובהתאם להנחיות המפורטות להלן:

 

1. מכתב נלווה

מכתב מדקאן הפקולטה, המבקש להביא את התכנית לאישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני בציון המועד שבו אושרה התכנית במועצת הפקולטה.

 

2. כללי

2.1 הצגה מפורטת של הרקע להקמת התכנית, מטרות התכנית וייחודה (התייחסות לצורכי המשק והאפשרות להעסקת הבוגרים ותכניות דומות במוסדות אחרים).

2.2 המסגרת הארגונית

2.3  אוכלוסיית היעד והצפי למספר התלמידים

2.4 פירוט תנאי הקבלה

2.5 הגדרת הדרישות: סך כל שעות הלימוד, מספר העבודות, פרוייקט גמר – אם קיים, בחינות/עבודות ודרישות נוספות – אם יש

2.6 הרכב ועדת ההוראה / מרכזי התכנית

2.7 כינוי התעודה שתוענק למסיימים (בעברית ובאנגלית)

 

3. תכנית לימודים מפורטת

3.1 הקורסים המוצעים, היקפם בש"ס או ש"ש, סיווגם (חובה, בחירה וכו') והמורה המיועד ללמד

3.2 סילבוסים – יצויין היקף הקורס, תוכן הקורס, רשימות קריאה ודרישות סיום

3.3 בתכנית בה ניתנים קורסי שירות על ידי פקולטה אחרת או שתלמידי התכנית משתתפים בקורסים במסגרת פקולטה אחרת יש לציין שהתקבל אישור מדקאן הפקולטה המספקת את קורסי השירות

 

4. קבלת התעודה

פירוט התנאים לקבלת התעודה (ציון הגמר, הגשת עבודות וכו)

 

5. מורים

רשימה מפורטת של מורי התכנית: שם, שיוך חוגי, דרגה (פרופ' מן המניין, ממ"ה וכו...), היקף משרה ונושאי ההוראה והמחקר

 

6. נספח תקציבי

לצרף נספח תקציבי המאשר את הפעלת התכנית, חתום על ידי סמנכ"ל אגף הכספים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>