מלגות למשתלמים בתר-דוקטורים החל מסמסטר א' תש"פ (1.10.19)

English version

 

האוניברסיטה תעניק החל מסמסטר א' תש"פ (1.10.19) מלגות מצ'ינג למשתלמים בתר דוקטוריים. המלגות מיועדות למדענים הנמצאים בראשית דרכם המקצועית. גובה המלגה הוא כ-68,000 ₪.

 

המלגות המוצעות הן:

 

1. כ-20 מלגות מצ'ינג במימון האוניברסיטה - 50% במימון האוניברסיטה ו-50% במימון המנחה. מתוכן כ-10 מלגות מיועדות למשתלמים מצטיינים מאוניברסיטאות מובילות בחו"ל.

 

2. שתי מלגות מצ'ינג במימון קרן פיקובסקי ולאצ'י -  50% במימון הקרן ו-50% במימון המנחה. מלגות אלה מיועדות למשתלמים בתר-דוקטורים בתחומים של אלקטרוניקה יישומית, ביוטכנולוגיה ופיסיקה יישומית, אשר מחקריהם הם בעלי פוטנציאל לשימוש בתעשיות עתירות מדע.

 

ההשתלמות תהיה לתקופה של שנה, בהדרכתו של חוקר בכיר מהסגל האקדמי של אוניברסיטת תל-אביב. המשתלם אינו נחשב עובד האוניברסיטה, ויעזוב את קבוצת המחקר לאחר תום ההשתלמות (תיתכן הארכת ההשתלמות לתקופה נוספת במימון המנחה בלבד).

 

כל חוקר בכיר יוכל להגיש מועמד אחד בלבד.

 

זכאים להגיש את מועמדותם:

 • משתלמים חדשים בלבד שעד למועד הגשת המועמדות יהיו זכאים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D.), או שיוכלו להציג אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט. מועמדים שלא יהיה בידם אישור הגשה עד למועד הדד-ליין יוכלו להגיש את כל המסמכים הנדרשים עד ה-17.4.19 ולצרף את אישור ההגשה לכל המאוחר עד ה-19.5.19. הוועדה לא תדון במועמדים שלא יצרפו אישור הגשה כמפורט לעיל.
 • מי שלא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת ההשתלמות.
 • משתלמים בתר-דוקטורים באוניברסיטת תל-אביב שהחלו את השתלמותם אחרי ה- 1.4.19.

 

אינם זכאים להגיש מועמדות:

 • מקבלי התואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D.) באוניברסיטת תל-אביב (למעט מועמדים אשר ביצעו השתלמות בתר-דוקטורית במקום אחר).
 • עובדים באוניברסיטת תל-אביב.

 

מסמכים שיש לצרף (יש להגיש עותק אחד בנייר למדור תלמידי מחקר – בניין הסנאט, חדר 215):

 • אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה", או אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • מכתב מאת חוקר בכיר מאוניברסיטת תל-אביב המוכן להדריך את המשתלם, ומתחייב למימון המצ'ינג.
 • מכתב מאת ראש היחידה הקולטת המאשר את ההשתלמות.
 • שלשה מכתבי המלצה (אחד מהם ממנחה/י עבודת הדוקטור). רצוי שלפחות אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מחוקר שאינו שייך לסגל האקדמי של המוסד בו סיים המועמד את לימודי הדוקטורט.
 • תיאור קצר של תכנית ההשתלמות (עמוד או שניים).
 • תולדות חיים ורשימת פרסומים.
 • טופס הצגת מועמדות 

 

מועד הגשה וגורם מטפל:

המועמדים יובאו לאישור ועדת המשתלמים הבתר-דוקטורים האוניברסיטאית. את המסמכים יש להגיש למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית לא יאוחר מ-17.4.19.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר  או במדור תלמידי מחקר, המזכירות האקדמית (בניין הסנאט): 

טלפון: 03-6408161 

דוא"ל: rayalipc@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive